DNVGL.fi

DNV GL Asiakaspäivä: Odotukset muuttuvat – Johda ja kehitä kestävästi

UUDET ISO standardit koulutusta

Yrityksiin kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia viranomaisten, lainsäädännön ja sidosryhmien suunnalta. Olemme koonneet yhteen vastuullisuuteen, raportointiin ja uudistuviin hallintajärjestelmästandardeihin liittyviä vaatimuksia. Tervetuloa kuulemaan lisää, sekä miten näitä asioita voi yhdistää ja hyödyntää. 

Ajankohta: 8. huhtikuuta 2016, klo 9:00-17:00

Päivä koostuu aamupäivän yhteisestä osuudesta, jolloin aiheena on Johtamisjärjestelmät ja tulevat ei-taloudellisen raportoinnin velvoitteet. Toinen aiheemme aamupäivässä on Ensikokemukset uusien ISO standardienmukaisesta sertifioinnista.
Iltapäivä koostuu Workshopeista, joihin osallistujat voivat ilmoittautua kiinnostuksensa mukaan. Päivän päätteeksi on varattu aikaa verkostoitumiselle.

Meillä on ilo saada luennoijaksi Mitopro Oy:ltä kaksi asiantuntijaa: Mikael Niskala, Senior Adviser ja Tomi Pajunen, Senior Adviser.Iltapäivässä on kaksi Workshopia. 

Kumpikin workshop sisältää samat kuusi eri ryhmää/ aihetta.
Voit valita kummastakin workshopista yhden ryhmän johon haluat osallistua.
Voit kertoa valintasi ilmoittautumisen yhteydessä esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Workshop I, ryhmä 1
Workshop II, ryhmä 2

Tervetuloa!

Ajankohta: 8. huhtikuuta 2016, klo 9:00-17:00

Päivä koostuu aamupäivän yhteisestä osuudesta, jolloin aiheena on Johtamisjärjestelmät ja tulevat ei-taloudellisen raportoinnin velvoitteet. Toinen aiheemme aamupäivässä on Ensikokemukset uusien ISO standardienmukaisesta sertifioinnista.
Iltapäivä koostuu Workshopeista, joihin osallistujat voivat ilmoittautua kiinnostuksensa mukaan. Päivän päätteeksi on varattu aikaa verkostoitumiselle.

Meillä on ilo saada luennoijaksi Mitopro Oy:ltä kaksi asiantuntijaa: Mikael Niskala, Senior Adviser ja Tomi Pajunen, Senior Adviser.Iltapäivässä on kaksi Workshopia. 

Kumpikin workshop sisältää samat kuusi eri ryhmää/ aihetta.
Voit valita kummastakin workshopista yhden ryhmän johon haluat osallistua.
Voit kertoa valintasi ilmoittautumisen yhteydessä esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Workshop I, ryhmä 1
Workshop II, ryhmä 2

Tervetuloa!

Agenda

DNV GL Asiakaspäivä: Odotukset muuttuvat – Johda ja kehitä kestävästi

Day 1

Espoo 8.4.2016

 

Avaus

Luennoitsija

Anders Lindgren

Regional Operations Manager, DNV GL Business Assurance Region Northern Europe

Johtamisjärjestelmät ja tulevat ei-taloudellisen raportoinnin velvoitteet

Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointivelvoitteet kasvavat säätelyn sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien muuttuvien odotusten seurauksena. Ns. non-financial statement tulee ensi vuonna pakolliseksi yleisen edun kannalta merkittäville yhteisöille.

Luennoitsija

Mikael Niskala

Senior Adviser Mitopro Oy

Ensikokemukset uusien standardien mukaisesta sertifioinnista

Luennoitsija

Jari Hallstén

Senior Auditor DNV GL Business Assurance Finland Oy

Lounas

WORKSHOP I

RYHMÄT:

1. Toimintajärjestelmä ja GRI perusteisen raportoinnin kytkentä

- Odotukset yritysten vastuullisuudelle ja toiminnan läpinäkyvyydelle ovat muuttuneet merkittävästi. Sidosryhmien kiinnostuksen kohteena on yrityksen koko arvoketju vaikutuksineen. Global Reporting Initiative (GRI)-ohjeisto on vakiinnuttanut asemansa vastuullisuuden kansainvälisenä raportointistandardina. Mikä on GRI-raportoinnin yhteys toimintajärjestelmään? Miten yhdistää toiminta- jär jestelmän hyödyt ja GRI-perusteinen vastuullisuusraportointi? GRI-prosessisa olennaisuus on avainasemassa määriteltäessä raportoitavia tietoja. Mitä olennaisuus on ja miten linkittää vastuullisuuden mittarit ja tavoitteet toimintaan ja johtamiseen? Mikael Niskala, Senior Adviser Mitopro Oy

2. Lisäarvoa raportoinnin todentamisesta

-Mitä hyötyä on vastuullisuusraportoinnin kolmannen osapuolen varmennuksesta

Tomi Pajunen, Senior Adviser Mitopro Oy

3. CSR-Performance Ladder – Vastuullisuustyön sertifiointistandardi

- CSR-Performance Ladder on vuonna 2010, ISO 26000 pohjalta kehitetty yritysvas- tuullisuuden kehitysstandardi joka on sertifioitavissa. Standardi on yhteensopiva ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 järjestelmien kanssa. Standardia ylläpitää Sustained Responsibility säätiö. Euroopassa on noin 250 eri sertifiointilaitosten toimesta sertifioitua yritystä.

Curt Ruokolahti, Business Development Manager,

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab

4. Safety ISO DIS:45001:2016

- Perustietoa: HLS rakenne ja OHSAS 18001 - ISO 45001 muutokset

Sture Nordlin, Lead Auditor/ Trainer

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab

5. Johtamisjärjestelmien uusi sukupolvi

- Miten uuden sukupolven johtamisjärjestelmät tukevat johtamista

Hannu Salminen, Lead Auditor/ Trainer

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab

6. Uudistuneet johtamisjärjestelmät ja sisäinen auditointi

- Miten uudet vaatimukset vaikuttavat sisäiseen auditointiin

Miia Vironen, Lead Auditor/ Trainer

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab

Kahvi

WORKSHOP II

Workshop II sisältää samat ryhmät/aiheet kun Workshop I

Loppuyhteenveto

Verkostoitumistilaisuus

Tilaisuus päättyy