DNVGL.fi

GAP -analyysi

Onnistunut siirtyminen uusiin ISO 9001 ja 14001 standardeihin.

SHARE:
PRINT:
Onko yrityksenne valmistautunut standardiversioiden ISO 9001 ja ISO 14001 muutokseen? Haluatteko löytää helposti ne osa-alueet yrityksessänne, joihin tulisi keskittyä kun siirrytte uuteen standardiversioon?

GAP-analyysi on luonteva askel standardien muutosprosessissa. 

Se antaa teille selkeän käsityksen siitä, missä olette nyt ja minkälaisia muutoksia uusi standardi edellyttää. GAP –analyysiin on mahdollista yhdistää, esimerkiksi työpaja johtoryhmän kanssa, jonka aikana osallistujille selviää miten standardimuutokset vaikuttavat eri toimenkuviin. 

Miten GAP-analyysi tehdään? 

Yrityksenne voi keskittyä tärkeimpiin muutoksiin yhden päivän aikana. Päivän aikana tarkastellaan: 

• Ulkoiset tekijät. Mihin te vaikutatte - ja mitä vaikuttaa teihin? 

• Riskit ja mahdollisuudet. Miten tunnistaa ja hallita, ne osa-alueet, joilla saavutetaan liiketoiminnan tavoitteita. 

• Johtamisprosessi. Kestävä kehitys ja uudet ISO vaatimukset.

• Kuinka hyödyntää tuloksia päivittäisissä toiminnassa ja prosesseissa? 

GAP-analyysin aikana tehtävästä raportista yrityksenne saa hyvän mittarin ja ohjeistuksen, joka auttaa siirryttäessä uusiin ISO 9001 ja ISO 14001 standardeihin. 

Tilaa helposti alla olevalla lomakkeella yrityksellenne GAP-analyysi.

GAp analyysi