DNVGL.fi

Mitä tukea voimme tarjota?

ISO 2015 revisione - Come possiamo aiutarti

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää?

Lähetä viesti
Voimme auttaa teitä monilla tavoin siirtyessänne uuteen standardiversioon:
  • Tietoisuuden lisääminen: Seminaarit, webinaarit ja e-learning joissa saat tietoja versionvaihdoksesta, sekä standardien muutoksista, siirtymisprosessista jne…

  • Koulutustilaisuudet: yrityskohtaiset tai julkiset koulutukset. Koulutuksemme ovat interaktiivisia. Niiden tarkoituksena on tarjota syvempää tietoa standardien muutoksista ja myös  standardipäivitykseen tarvittavista toimenpiteistä. Yrityskohtaiset koulutukset ovat räätälöitävissä tarpeisiinne sopiviksi, joten niissä voidaan huomioida toimialakohtaisia sisältöjä.

  • Johtoryhmän ja/tai avainresurssien Work shop: Tarkoituksena on antaa tietoa standardimuutoksista ja niiden vaikutuksista  olemassa olevaan johtamisjärjestelmään. Koulutuksen painopiste voidaan räätälöidä tarpeenne mukaan.

  • GAP-analyysi: Arviointi, jossa verrataan nykyistä johtamisjärjestelmäänne uuden standardin vaatimuksiin. GAP-analyysin aikana arvioijamme selvittää mitkä osa-alueet vaativat toimenpiteitä. GAP-analyysin avulla saadaan selville organisaation valmiusaste uuteen standardiin siirryttäessä. Arvioinnin laajuutta voidaan räätälöidä yrityksenne tarpeiden mukaisesti esimerkiksi toimipaikkojen suhteen.

Yrityksemme auditointimenettely "Risk Based Certification" on päivitetty vastaamaan uusien ISO-standardien muutoksiin. Sen lisäksi, että auditointimenettelymme kattaa standardin muutokset, se pyrkii huomioimaan myös kriittiset tekijät liiketoiminnan näkökulmasta. Arviointimme auttaa teitä valmistautumaan uusiin standardivaatimuksiin, hyödyntämään tehokkaammin johtamisjärjestelmäänne ja parantamaan alueita, jotka ovat teille tärkeitä pitkällä tähtäimellä.

Keskustelemme mielellämme lisää uuteen ISO-standardiversioon siirtymisessä. Ota yhteyttä.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää?

Lähetä viesti

Voimmeko auttaa?

Ota yhteyttä