DNVGL.fi

Johtamisjärjestelmien sertifiointi

SHARE:
PRINT:
Management Systems Certification
Nykypäivänä yritykset joutuvat vastaamaan alati kasvaviin tuottavuuden, laadun ja teknologian vaatimuksiin. Kestävää kehitystä edellytetään yrityksiltä kokoon katsomatta. Jotta nämä vaatimukset saadaan käännettyä kilpailueduksi, tulee yrityksenne kehittää tehokas ja juuri teidän liiketoimintaanne sopiva johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmän käytöllä ja ylläpidolla on vaikutusta yrityksen parempaan suorituskykyyn.

Me olemme yksi maailman johtavista sertifiointilaitoksista ja teemme akkreditoitua johtamisjärjestelmien sertifiointia. Tarjoamme laajan valikoiman johtamisjärjestelmien sertifiointeja sekä niihin liittyviä palveluja.

Arviointitapamme perustuu, Next Generation Risk Based Certification -malliin. Arvioimme järjestelmänne yhdenmukaisuuden kansainvälisten standardien mukaisesti ja mittaamme, kuinka hyvin järjestelmänne tukevat liiketoimintanne prosesseja ja rakentavat pitkällä tähtäimellä kestävää liiketoimintaa.