DNVGL.fi

Useat standardit yhdellä kertaa

Yhdistetty sertifiointi

Yhdistetyn sertifioinnin avulla voit sertifioida johtamisjärjestelmäsi useiden standardien mukaan yhdellä kertaa.

Certification by DNV GL

Yksi integroitu järjestelmä

​Johtamisjärjestelmien standardit ovat yleensä hyvin yhteensopivia, vaikkakin ne kattavat eri alueita.
Useat organisaatiot haluavatkin rakentaa johtamisjärjestelmänsä yhdeksi integroiduksi järjestelmäksi, joka kattaa esimerkiksi laatuun, terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäristöön liittyvät asiat. Integroimalla useita standardeja yhdeksi johtamisjärjestelmäksi voidaan välttää saman työn tekemistä useaan kertaan.

Kaikki olennaiset  alueet yhdessä auditoinnissa

Integroidun johtamisjärjestelmän ansiosta dokumentaatio voidaan pitää yksinkertaisena, kun jokaista standardia varten ei tarvitse valmistella täydellistä dokumentaatiosarjaa. Valitaanpa sitten integroitu järjestelmä tai useiden rinnakkaisten johtamisjärjestelmien rakentaminen, yrityksen kaikki olennaiset alueet voidaan arvioida ja sertifioida yhdessä, yhdistetyssä sertifiointiauditoinnissa.

Lisäarvoa sertifioinnista

Johtamisjärjestelmien samanaikainen sertifiointi säästää aikaa, työtä sekä kustannuksia ja lisää samalla järjestelmän tehokkuutta. DNV GL –Business Assurance tarjoaa sertifiointipalvelua, joka on koko sertifiointiprosessin ajan kustannustehokas ja lisäarvoa tuova.

Voimmeko auttaa?

Ota yhteyttä