DNVGL.fi

Saatko lisäarvoa sertifiointikumppaniltasi?

Johtamisjärjestelmät päivittyvät, entä yrityksesi?

Are you getting value from your certification body

Yritykselle myönnetty sertifikaatti osoittaa, että johtamisjärjestelmänne on tutkittu, tarkastettu ja todennettu kansainvälisesti tunnustetun standardin vaatimusten mukaisesti. Useille yrityksille sertifikaatti on myös kaupankäynnin edellytys.

Vaikka sertifikaatti auttaa avaamaan asiakkaiden ovia tai pääsemään hyväksyttyjen toimittajien listalle, niin suurin hyöty johtamisjärjestelmästä on sen kyky auttaa yritystä kehittämään omia prosessejaan ja saavuttamaan tavoitteensa.

ISO-standardien päivittyessä, tulee yritysten tunnistaa oman toimintaympäristönsä riskit ja lisätä johtamisjärjestelmään keinot olennaisten riskien hallitsemiseksi.
Yritykset odottavat auditoinnin auttavan organisaatiota kehittämään johtamisjärjestelmää laajemmasta näkökulmasta, joka myös auttaa menestymään pitkällä tähtäimellä. 

Minulle sertifiointi merkitsee mahdollisuutta hyödyntää yhdessä asiakkaan kanssa ja mahdollisimman tehokkaasti standardin "ilosanomaa" systemaattisen johtamisen järjestämiseksi niin, että se toteuttaa "kerralla oikein" -periaatteen, ja niin, että järjestelmä on ihmistä varten eikä toisin päin.
Pasi Nissinen,
  • Johtava pääarvoija
  • DNV GL
Tämän päivän yritysmaailmassa kestävä kehitys, muutosten johtaminen ja kaikkien intressiryhmien tarpeiden huomioiminen nousee yhä tärkeämmäksi. Johtamisjärjestelmä on myös työkalu yrityksen arvoista lähtevän halutun yrityskulttuurin rakentamisessa. Olen innolla lähtenyt auditointien kautta tukemaan yrityksiä heidän pyrkimyksissään hyödyntää standardien mahdollisuuksia.
Tom Essén,
  • Johtava pääarvioija ja sopimusarvioija DNV GL:lle