DNVGL.fi

10 asiaa, jotka kannattaa tietää ISO muutoksista

Olemme aiemmin julkaisseet 10 blogin sarjan ISO 9001 ja ISO 14001 standardimuutoksista ja se osoittautui erittäin suosituksi. Blogisarja perustui pääasiassa standardien draft-versioihin. Kun viralliset standardiversiot julkaistiin syyskuussa 2015, 10 blogin sarja päivitettiin ja korjattiin sisällön, aikataulujen ja muiden käytännön järjestelyiden osalta vastaamaan muutoksia. Kirjoittaja: Doug Milne, DNV GL Business Assurance UK Resource Manager ja Pääarvioija

New Horizon New ISO 1200 x 800

Askel 1: ISO Julkaisu & tästä eteenpäin

Askel 1 on uusi kohta blogissa. Muut blogitekstit ovat säilyttäneet aiemman otsikkonsa ja kattavat korkeamman tason rakenteiden (HLS) kohdat.  Askel 10 kohdassa ”Seuraavat askelet” on nyt päivitetty vastaamaan julkaistujen ISO-standardien vaatimuksia.

Kohtien 1 ja 10 välillä olemme päivittäneet blogit vastaamaan nykyistä ISO sisältöä ja mukaan on otettu myös joitakin tähän mennessä saatuja kokemuksia uusien standardien mukaisesta auditoinnista.

Lue koko blogi tästä (englanniksi) > 

New Horizon New ISO 1200 x 800

Askel 2: Korkeamman tason rakenne

Ensimmäisessä blogissa ” ISO Publication and Beyond”, on kerrottu ISO-standardien julkaisemisesta, lyhyt yhteenveto avainmuutoksista sekä hyödyllisiä linkkejä ja tietoa uusista standardeista. 

Tässä toisessa blogissa tarkastellaan korkeamman tason rakennetta (HLS), jota noudatetaan kaikissa uusissa ja uusituissa johtamisjärjestelmästandardeissa. HLS lähestymistapa on looginen ja järkevä tapa yhdenmukaistaa johtamisjärjestelmästandardien perusrakenne ja sisältö ja se on määritelty ISO direktiivin liitteessä SL (viittaus saattaa tulla esille muissa blogeissa ja dokumentaatiossa).

Lue koko blogi tästä (englanniksi) > 

New Horizon New ISO 1200 x 800

Askel 3: Standardin kohdat 1, 2 ja 3

Edellisessä kahdessa blogissa tarkasteltiin yleistä lähestymistapaa sekä ISO 9001 ja ISO 14001 versionvaihdosten määräaikoja ja yhteistä korkeamman tason rakennetta (HLS). Tässä blogissa otetaan lähempään tarkasteluun korkeamman tason rakenteen kohdat.

Lue koko blogi tästä (englanniksi) >

New Horizon New ISO 1200 x 800

Askel 4: Konteksti

Tämä kohta esittelee joitakin merkittäviä muutoksia ISO 9001 ja ISO 14001 -standardeissa ja se on jaettu neljään ala-kohtaan, jotka on määritelty korkeamman tason rakenteessa (HLS):

 • 4.1: organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen
 • 4.2: sdosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen
 • 4.3: laadunhallintajärjestelmän soveltamisalan määrittäminen
 • 4.4: laadunhallintajärjestelmä ja sen prosessit.

Lue koko blogi tästä (englanninksi) >

New Horizon New ISO 1200 x 800

Askel 5: Johtajuus

Tämä kohta sisältää paljon sisältöä, joka on tuttua jo edellisistä ISO 9001 ja ISO 14001 standardeista. Samalla se tutustuttaa muutamiin merkittäviin muutoksiin johtajuudessa ja sitoutumisessa.

Lue koko blogi tästä (englanniksi) >

New Horizon New ISO 1200 x 800

Askel 6: Suunnittelu

Tämä kohta on erinomainen lisä molempiin ISO 9001 ja ISO 14001 standardeihin, koska riskin käsite (ja mahdollisuus) tuodaan esille korkeamman tason rakenteessa (HLS). 

DNV GL on ottanut liiketoiminnan "riskit" tarkasteluun jo hyvän aikaa sitten. Olemme  toimittaneet riskien hallintaan perustuvaa sertifiointia jo vuodesta 2004 lähtien. Lähestymistapamme perustuu siihen, että auditoinnin aikana tarkastellaan organisaation liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä riskejä ja arvioidaan hallitseeko organisaatio kyseisiä riskejä tehokkaasti.

Lue koko blogi tästä (englanniksi) >

New Horizon New ISO 1200 x 800

Askel 7: Tukitoiminnot

Tämä kohta kokoaa yhteen kaikki ISO 9001 ja ISO 14001. johtamisjärjestelmissä ”ihmisiä, paikkoja ja menettelyjä” koskevat näkökohdat. Useimmilla toimialoilla tämä kohta ei vaadi merkittäviä muutoksia, mutta joitakin lisävaatimuksia on laadittu molemmille standardeille ja ne edellyttävät uudenlaista ajattelua, varsinkin koskien organisaation tietämystä.

Lue koko blogi tästä (englanniksi) >
New Horizon New ISO 1200 x 800

Askel 8: Toiminta

Tämä kohta koskee pääsääntöisesti tuotannon ja toiminnan suunnittelua – tuotannon ”konehuone” (varsinkin ISO 9001 osalta). On paras käydä läpi standardit erikseen, koska kuten aiemminkin ISO 9001 ja ISO 14001 välillä on tässä kohdassa suuria sisältöeroja.

Lue koko blogi tästä (englanniksi) >

New Horizon New ISO 1200 x 800

Askel 9: Suorituskyvyn arviointi

Kaksi standardin kohtaa on yhdistetty tähän samaan blogiin muutamasta syystä. Ensinnäkin ne ovat merkittävästi yhdenmukaiset nykyisten ISO 9001 ja ISO 14001 standardien kanssa monessa suhteessa. Ne myös kattavat suorituskyvyn arvioinnin, parantamisen ja sisäisen varmistuksen näkökohtia hiljattain määritettyihin standardeihin.

Lue koko blogi tästä (englanniksi) >

New Horizon New ISO 1200 x 800

Askel 10: Aikajana ja seuraavat askelet

Olemme yrittäneet koota blogisarjaan kaikki standardin kohdat ja toivottavasti se tarjoaa organisaatioille apuja ja suunnan miten tarttua uusiin ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 standardeihin. 

Blogisarjan viimeinen askel kattaa toteuttamisaikataulun, joitain suosituksia "mitä tehdä nyt", ja myös joitakin ehdotuksia miten hyödyntää resursseja.

Lue koko blogi tästä (englanninksi) >