DNVGL.fi

Ajankohtaisia kursseja

Olemme lisänneet valikoimaamme uusia ja ajankohtaisia koulutuksia. Osa kursseista järjestetään kysynnän mukaan.

SHARE:
PRINT:
Compass on a rocky shore

ISO 9001:2015 perusteet ja sisäinen auditointi lyhyesti, 2 päivää

Tiivis tietopaketti nykypäivän laatujärjestelmistä, uudistuneesta ISO 9001 – standardista sekä auditointikäytännöistä joilla varmistetaan, että laatujärjestelmä on elävä osa organisaation jokapäiväistä toimintaa.

Keskeinen sisältö:

 •      ISO 9001 -standardin vaatimukset arkikielellä esitettyinä
 •      Miten laatujärjestelmästä kehitetään organisaation johtamisen yleistyökalu ja miten järjestelmää ylläpidetään järkevästi
 •      Miten johtamisjärjestelmän avulla varmistetaan kilpailukyvyn kehittäminen
 •      Järjestelmän ylläpito eli sisäiset auditoinnit – avain jatkuvaan parantamiseen
 •      Miksi sisäisiä auditointeja on järkevää tehdä – ja miten
 •      Hyvän sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi

Kenelle tarkoitettu:
Koulutus on suunnattu asiantuntija- ja esimiesasemassa toimiville ja kaikille muillekin joiden tehtäviin kuuluu tai tulisi kuulua toiminnan sujuvuudesta ja kilpailukykyisyydestä huolehtiminen.

ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 perusteet yhdessä, 2 päivää

Todellinen rautaisannos eli kahteen päivään tiivistettynä laatu- ja ympäristöjärjestelmien toimintaperiaatteet perusteltuina sekä standardien vaatimukset käytännön soveltamisesimerkkien avulla läpikäytyinä.

Keskeinen sisältö:

 • ISO-standardit – laajasti testatut ratkaisut yritystoiminnan oleviin ja tuleviin haasteisiin
 • ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien vaatimukset arkikielellä esitettyinä
 • Miten laatu- ja ympäristöjärjestelmästä kehitetään organisaation johtamisen yleistyökalu ja miten järjestelmää ylläpidetään järkevästi
 • Miten johtamisjärjestelmän avulla varmistetaan toiminnan kehittäminen
 • Uhasta mahdollisuudeksi – riskien hallinnalla kilpailukykyä
 • Vastuullinen ja kestävä toiminta käytännön arjessa

Kenelle tarkoitettu:
ISO 9001 ja 14001 perusteet -koulutus on suunnattu niin laatu- ja ympäristöjärjestelmien ylläpidosta vastaaville kuin organisaatioiden asiantuntijoille ja esimiehille, joiden vastuulla on toiminnan johtaminen ja kehittäminen. 

 


ISO 45001 -koulutus 

Koulutuksen tavoitteena on selventää minkälaisia muutoksia on tulossa, kun OHSAS 18001 -standardi korvataan uudella ISO 45001-standardilla. Lue lisää ISO 45001 koulutuksesta tästä

ISO 22000:2018 Elintarviketurvallisuus -koulutus

Tämä päivän kurssi tarjoaa osallistujille perustietämyksen ISO 22000:2018 -standardista. Käymme läpi elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän jalkauttamisprosessin, mikä auttaa sinua ymmärtämään standardin vaatimukset.  Kenen pitäisi osallistua? -elintarviketurvallisuuden ammattilaisten, kestävän kehityksen päälliköiden, kaikkien elintarviketurvallisuusjärjestelmistä kiinnostuneiden henkilöiden. -kouluttajien ja konsulttien, jotka tarvitsevat perustiedot ISO 22000:2018 – standardista.

 

ISO 9001 -perusteet terveydenhuollon ammattilaisille 

Olemme parhaillaan valmistelemassa uutta koulutusta, jossa pureudutaan ISO 9001 standardin perusteisiin ja pohditaan laatua terveydenhuollon näkökulmasta. Kerromme mielellämme tästä uudesta koulutuksesta, ota yhteyttä tästä.

Klikkaa tästä Oletko kiinnostunut tällaisesta koulutuksesta? Kerro meille