DNVGL.fi

Ajankohtaisia kursseja

Olemme lisänneet valikoimaamme uusia ja ajankohtaisia koulutuksia. Osa kursseista järjestetään kysynnän mukaan.

ISO 9001:2015 perusteet ja sisäinen auditointi lyhyesti, 2 päivää

Tiivis tietopaketti nykypäivän laatujärjestelmästä, ISO 9001 -standardista sekä auditointikäytännöistä joilla varmistetaan, että laatujärjestelmä on elävä osa organisaation jokapäiväistä toimintaa.

Keskeinen sisältö:

 • ISO 9001 -standardin vaatimukset arkikielellä esitettyinä
 • Miten laatujärjestelmästä kehitetään organisaation johtamisen yleistyökalu ja miten järjestelmää ylläpidetään järkevästi
 • Miten johtamisjärjestelmän avulla varmistetaan kilpailukyvyn kehittäminen
 • Järjestelmän ylläpito eli sisäiset auditoinnit – avain jatkuvaan parantamiseen
 • Miksi sisäisiä auditointeja on järkevää tehdä – ja miten
 • Hyvän sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi.

Kenelle tarkoitettu: 

Koulutus on suunnattu asiantuntija- ja esimiesasemassa toimiville ja kaikille muillekin joiden tehtäviin kuuluu tai tulisi kuulua toiminnan sujuvuudesta ja kilpailukykyisyydestä huolehtiminen.
 

ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 perusteet yhdessä, 2 päivää

Todellinen rautaisannos eli kahteen päivään tiivistettynä laatu- ja ympäristöjärjestelmien toimintaperiaatteet perusteltuina sekä standardien vaatimukset käytännön soveltamisesimerkkien avulla läpikäytyinä.

Keskeinen sisältö:

 • ISO-standardit – laajasti testatut ratkaisut yritystoiminnan oleviin ja tuleviin haasteisiin
 • ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien vaatimukset arkikielellä esitettyinä
 • Miten laatu- ja ympäristöjärjestelmästä kehitetään organisaation johtamisen yleistyökalu ja miten järjestelmää ylläpidetään järkevästi
 • Miten johtamisjärjestelmän avulla varmistetaan toiminnan kehittäminen
 • Uhasta mahdollisuudeksi – riskien hallinnalla kilpailukykyä
 • Vastuullinen ja kestävä toiminta käytännön arjessa.

Kenelle tarkoitettu:
ISO 9001 ja 14001 perusteet -koulutus on suunnattu niin laatu- ja ympäristöjärjestelmien ylläpidosta vastaaville kuin organisaatioiden asiantuntijoille ja esimiehille, joiden vastuulla on toiminnan johtaminen ja kehittäminen.
 

ISO 45001 -koulutus 

Koulutuksen tavoitteena on selventää minkälaisia muutoksia on tulossa, kun OHSAS 18001 -standardi korvataan uudella ISO 45001-standardilla. Lue lisää ISO 45001 koulutuksesta tästä.
 

ISO 22000:2018 Elintarviketurvallisuus -koulutus

Tämä päivän kurssi tarjoaa osallistujille perustietämyksen ISO 22000:2018 -standardista. Käymme läpi elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän jalkauttamisprosessin, mikä auttaa sinua ymmärtämään standardin vaatimukset.  Kenen pitäisi osallistua? -elintarviketurvallisuuden ammattilaisten, kestävän kehityksen päälliköiden, kaikkien elintarviketurvallisuusjärjestelmistä kiinnostuneiden henkilöiden. -kouluttajien ja konsulttien, jotka tarvitsevat perustiedot ISO 22000:2018 – standardista.

Toimittaja-arvioinnit

Toimittajaverkostot: Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille kokonaiskuva siitä miten pitää arvioida yrityksen riippuvuutta toimittajaverkostosta ja miten pitää systemaattisesti tunnistaa ja hallita niitä riskejä, jotka liittyvät siihen.

Toimitusketju: Koulutus suunniteltu kaikille niille organisaatioille, joilla on tavoite kehittää omaa toimitusketjun johtamista sekä saada tehokkuutta vastuullisuuden edistämiseen omissa toimitusketjuissa.

Koulutuksia englannin- ja ruotsinkielellä

Järjestämme toisinaan samoja tuttuja koulutuksia nyt englanniksi tai ruotsiksi, joita on aiemmin ollut suomenkielisinä. Kuten esimerkiksi ISO-pääarvioijakoulutuksia eri standardesita.

ISO 9001 -perusteet terveydenhuollon ammattilaisille 

Olemme parhaillaan valmistelemassa uutta koulutusta, jossa pureudutaan ISO 9001 standardin perusteisiin ja pohditaan laatua terveydenhuollon näkökulmasta. Kerromme mielellämme tästä uudesta koulutuksesta, ota yhteyttä tästä.

Millaisesta koulutuksesta olet kiinnostunut?

Klikkaa tästä