DNVGL.fi

Yrityskohtainen koulutus

SHARE:
PRINT:
illustration image dnvgl.com
Yritysten koulutustarpeet vaihtelevat ja saattavat olla hyvin erilaisia. Toisinaan myös esiintyy tarvetta kouluttaa suuri määrä henkilöstöä kerralla. Näissä tilanteissa yrityskohtainen koulutus voi olla paras ja tehokkain ratkaisu.

Monilla yrityksillä on tarve kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti. Joskus yrityksen omat resurssit ovat niin tiukoilla, ettei aikaa koulutuksen järjestämiseen yksinkertaisesti löydy. Toisinaan koulutus saattaa vaatia erikoisosaamista, jota yrityksen sisältä ei löydy.

Tarjoamme useita erilaisia koulutuksia ja lähes kaikki koulutuksemme ovat räätälöitävissä. 

Yrityskohtaisena koulutuksena voidaan toteuttaa esimerkiksi: 

  • Standardimuutokset ISO 2015: ISO 9001 & ISO 14001
  • Johdon seminaari - uudet standardiversiot johdon näkökulmasta / ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO/DIS 45001
  • ISO 9001 & ISO 14001 & OHSAS 18001 standardien perusteet
  • ISO 9001 & ISO 14001 & OHSAS 18001 sisäinen auditointi
  • Toimittajien arviointi
  • GAP-analyysi uusille standardiversioille ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO/DIS 45001
Yrityksen omassa ympäristössä osallistujilla on mahdollisuus kurssin edetessä keskustella avoimesti omaan yritykseen kohdistuvista asioista. Liiketoiminnan kehittämisen lisäksi, he saavat koulutuspohjan, jolla varmistetaan yhteinen perusta jokapäiväiselle työlle.

Koulutus voidaan toteuttaa avoimena teorialuentona, esimerkkien kautta oppimalla ja ryhmäharjoitusten kautta. Joskus yritykset haluavat tarkastella laajemmin toiminnalleen tärkeitä osa-alueita. Voimme yhteistyössä räätälöidä koulutuksen esimerkkejä ja harjoituksia siten, että sisältö on tuttua ja luo pohjan kokemusten kautta.

Koulutus lähellä

Yrityskohtainen koulutus järjestetään yrityksenne haluamassa paikassa, usein yrityksen omissa tiloissa. Tällöin koulutukseen osallistuvien työntekijöiden ei tarvitse käyttää aikaa muualle matkustamiseen. 

Edullisempi ratkaisu 

Yrityskohtainen koulutus on yritykselle myös edullisempi ratkaisu kun halutaan kouluttaa useita henkilöitä kerralla. Kurssin maksu on kouluttajakohtainen, joten kokonaishyöty on yritykselle suurempi. Huomioittehan, että suuressa osassa yrityskohtaisia koulutuksia on suositeltu osallistujamäärä esimerkiksi max. 16 henkilöä. 

Kokeneet kouluttajat 

Kaikki kouluttajamme toimivat myös auditoijina eri alojen yrityksissä. Kouluttaja osaa näin ollen hyödyntää myös auditointikokemustaan ja voi tuoda koulutuksen aikana nimettömiä esimerkkejä elävästä elämästä. 

Koulutuksemme ovat saaneet paljon kiitosta käytännönläheisestä koulutustavastamme.
Pyrimme jatkuvasti kehittämään koulutuksiamme, jotta osaisimme vastata muuttuvan maailman haasteisiin. Haluamme myös tarjota ajankohtaisia koulutuksia, kuten uusien standardien versionpäivitykseen liittyviä koulutuksia.

Ota yhteyttä niin voimme yhdessä varmistaa yrityksenne osaamisen kasvun.

Tarjouspyyntöön Haluatko tarjouksen yrityskohtaisesta koulutuksesta? Pyydä tarjous