DNVGL.fi

Maailman akkreditointipäivä

Akkreditointi: Auttaa luomaan turvallisemman maailman

Joka vuosi 9. kesäkuuta IAF (International Accreditation Forum) yhteistyössä ILAC:n (International Laboratory Accreditation Cooperation) kanssa juhlii Maailman akkreditointipäivää. Päivä on maailmanlaajuinen aloite, jolla edistetään akkreditoinnin arvoa.

Maailman akkreditointipäivä 2020

Vuoden 2020 teemana keskitytään, miten akkreditointi parantaa elintarvikkeiden turvallisuutta tukemalla kuluttajien, toimittajien, ostajien, sääntelijöiden ja muiden tekijöiden luottamusta ruoan laatuun ja turvallisuuteen.

IAF:n ja ILAC:n puheenjohtajien julkaisema yhteinen lausuma tuo esiin akkreditoinnin merkityksen elintarviketurvallisuudessa. Lausuma huomauttaa, kuinka akkreditointi varmistaa pätevät ja puolueettomat auditointi-, varmentamis- ja testauspalvelut kaikissa paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä ruokaketjuissa. Näin toimiessaan akkreditointi tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG), erityisesti hyvää terveyttä ja hyvinvointia (SDG 3). 

IAF ja ILAC ovat laatineet esitteitä, jotka tuovat esiin maailmanlaajuisia esimerkkejä akkreditoinnin roolista elintarviketurvallisuudessa. Muita esimerkkejä ja tutkimusta on saatavana erityisiltä Public Sector Assurance ja Business Benefits verkkosivuilta. Video on saatavana myös IAF/ILAC YouTube-kanavalla.

ILAC - 2020 World Accreditation day - katso lisää täältä.

Aiemmat Akkreditointipäivät näet tästä.


Kuten aiempina vuosina, päivää juhlitaan ympäri maailmaa eri tavoin, jotta tiedetään, miten akkreditointi voi auttaa saamaan aikaan turvallisemman maailman. Sekä tukemaan yrityksiä, hallintoelimiä ja sääntelyviranomaisia löytämään standardeja, vaatimustenmukaisuus- ja akkreditointikäytäntöjä auttaakseen heitä saamaan aikaan turvallisemman maailman. 

Jotta tiedät mitä tapahtuu lähelläsi, ota yhteyttä paikalliseen akkreditointilaitokseen lisätietojen saamiseksi. 

Akkreditointi

Akkreditointi määrittää vaatimustenmukaisuuden ja arviointipalveluja tarjoavien organisaatioiden pätevyyden, teknisen asiantuntemuksen ja puolueettomuuden. Kuten esimerkiksi sertifioinnin ja kansainvälisten standardien mukaisen arvioinnin sekä testauksen ja kalibroinnin. Tehdyt hankkeet, raaka-aineet, tuotteet, prosessit, palvelut, hallintajärjestelmät ja henkilöt voidaan arvioida tarkastuslaitosten, sertifiointielinten ja validointi- ja todentamiselinten, näiden vaatimustenmukaisuuden täyttävien arviointilaitosten, toimesta.

DNV GL on maailman johtava sertifiointilaitos, joka toimii yli 100 maassa. Akkreditoidun laatu- ja ympäristösertifioinnin, työterveys ja työturvallisuus- ja energianhallintajärjestelmäsertifioinnin avulla todennamme, että yrityksillä on asianmukaiset valvontatoimet ja prosessit paikallaan. Ne toimet ja prosessit, joilla pystytään tehokkaasti toimittamaan hankkeet, hallitsemaan niiden ympäristövaikutuksia ja energiatehokkuutta sekä tarjoamaan turvallinen työympäristö. 

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab:llä on FINAS-akkreditointi usella eri hallintajärjestelmällä. FINAS on kansallinen akkreditointielin Suomessa. Lisää akkreditoidusta sertifioinnista täältä.