DNVGL.fi

Breadcrumbs

Maailman akkreditointipäivä 2018

Akkreditointi: Auttaa luomaan turvallisemman maailman

Joka vuosi 9. kesäkuuta IAF (International Accreditation Forum) yhteistyössä ILAC:n (International Laboratory Accreditation Cooperation) kanssa juhlii Maailman akkreditointipäivää. Päivä on maailmanlaajuinen aloite, jolla edistetään akkreditoinnin arvoa.

WAD2018 banner

Maailman akkreditointipäivä 2018 keskittyy siihen, miten akkreditointi johtaa turvallisempaan maailmaan.

Jokainen odottaa työpaikkojen, tuotteiden, kuljetusten ja elintarvikkeiden - itse asiassa kaiken elämän eri alueilla - olevan turvallisia. Tilastot osoittavat kuitenkin, että tätä odotusta ei aina täytetä.

Tämän epäkohdan korjaaminen ja täyttäminen on elintärkeä asia hallituksille, sääntelijöille ja yrityksille, joissa pyritään pitämään ihmiset turvallisesti työssä, kotona, matkalla ja muualla elämässä. Standardit, vaatimustenmukaisuuden arvioinnit ja akkreditointi ovat vakiintuneita ja hyväksyttyjä työkaluja, jotka auttavat luomaan turvallisemman maailman.

Terveys- ja turvallisuusriskien vähentämiseen tarkoitettujen hallintajärjestelmien käyttöä laajennetaan merkittävästi ensimmäisen ISO-työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä -standardin, ISO 45001, julkaisemisen myötä. ISO 45001:2018 on suunniteltu parantamaan organisaation terveyttä ja turvallisuutta parantamalla riskienhallintaa ja kehittämällä tavoitteita, toimintatapoja ja prosesseja.

Akkreditointi määrittää vaatimustenmukaisuuden ja arviointipalveluja tarjoavien organisaatioiden pätevyyden, teknisen asiantuntemuksen ja puolueettomuuden. Kuten esimerkiksi sertifioinnin ja kansainvälisten standardien mukaisen arvioinnin sekä testauksen ja kalibroinnin. Tehdyt hankkeet, raaka-aineet, tuotteet, prosessit, palvelut, hallintajärjestelmät ja henkilöt voidaan arvioida tarkastuslaitosten, sertifiointielinten ja validointi- ja todentamiselinten, näiden vaatimustenmukaisuuden täyttävien arviointilaitosten, toimesta. 

DNV GL on maailman johtava sertifiointilaitos, joka toimii yli 100 maassa. Akkreditoidun laatu- ja ympäristösertifioinnin, työterveys ja työturvallisuus- ja energianhallintajärjestelmäsertifioinnin avulla todennamme, että yrityksillä on asianmukaiset valvontatoimet ja prosessit paikallaan. Ne toimet ja prosessit, joilla pystytään tehokkaasti toimittamaan hankkeet, hallitsemaan niiden ympäristövaikutuksia ja energiatehokkuutta sekä tarjoamaan turvallinen työympäristö. 

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab:llä on FINAS-akkreditointi usella eri hallintajärjestelmällä. FINAS on kansallinen akkreditointielin Suomessa. Lisää akkreditoidusta sertifioinnista täältä