DNVGL.fi

Maailman akkreditointipäivä

Akkreditointi: Auttaa luomaan turvallisemman maailman

Joka vuosi 9. kesäkuuta IAF (International Accreditation Forum) yhteistyössä ILAC:n (International Laboratory Accreditation Cooperation) kanssa juhlii Maailman akkreditointipäivää. Päivä on maailmanlaajuinen aloite, jolla edistetään akkreditoinnin arvoa.

Akkreditointipäivä 2019

Vuoden 2019 teemana keskitytään, miten akkreditointi tarjoaa lisäarvoa toimitusketjuille

Toimitusketjut tarjoavat keskeisen roolin tuotteiden ja palvelujen toimittamisessa kuluttajille, yrityksille ja julkiselle sektorille ajoissa, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Akkreditointi ja siihen liittyvät muut laadukkaat järjestelmät, kuten standardit, metrologia ja vaatimustenmukaisuuden arviointi, tarjoavat laajalti hyväksyttyjä käytäntöjä, jotka auttavat tuottamaan arvoa toimitusketjulle. Nämä järjestelmät ja käytännöt auttavat luottamuksessa ja varmuudessa, mikä mahdollistaa luottamuksen sekä lopputuotteisiin että palveluihin ja tavassa, jolla ne ovat markkinoilla ja käytössä. 

Kuten aiempina vuosina, päivää juhlitaan ympäri maailmaa eri tavoin, jotta tiedetään, miten akkreditointi voi auttaa saamaan aikaan turvallisemman maailman. Sekä tukemaan yrityksiä, hallintoelimiä ja sääntelyviranomaisia löytämään standardeja, vaatimustenmukaisuus- ja akkreditointikäytäntöjä auttaakseen heitä saamaan aikaan turvallisemman maailman. 

Jotta tiedät mitä tapahtuu lähelläsi, ota yhteyttä paikalliseen akkreditointilaitokseen lisätietojen saamiseksi. 


ILAC - 2019 World Accreditation day - katso lisää täältä


Akkreditointi määrittää vaatimustenmukaisuuden ja arviointipalveluja tarjoavien organisaatioiden pätevyyden, teknisen asiantuntemuksen ja puolueettomuuden. Kuten esimerkiksi sertifioinnin ja kansainvälisten standardien mukaisen arvioinnin sekä testauksen ja kalibroinnin. Tehdyt hankkeet, raaka-aineet, tuotteet, prosessit, palvelut, hallintajärjestelmät ja henkilöt voidaan arvioida tarkastuslaitosten, sertifiointielinten ja validointi- ja todentamiselinten, näiden vaatimustenmukaisuuden täyttävien arviointilaitosten, toimesta.
 

DNV GL on maailman johtava sertifiointilaitos, joka toimii yli 100 maassa. Akkreditoidun laatu- ja ympäristösertifioinnin, työterveys ja työturvallisuus- ja energianhallintajärjestelmäsertifioinnin avulla todennamme, että yrityksillä on asianmukaiset valvontatoimet ja prosessit paikallaan. Ne toimet ja prosessit, joilla pystytään tehokkaasti toimittamaan hankkeet, hallitsemaan niiden ympäristövaikutuksia ja energiatehokkuutta sekä tarjoamaan turvallinen työympäristö. 

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab:llä on FINAS-akkreditointi usella eri hallintajärjestelmällä. FINAS on kansallinen akkreditointielin Suomessa. Lisää akkreditoidusta sertifioinnista täältä.