DNVGL.fi

Yritysvastuu ja kestävän kehityksen palvelut

SHARE:
PRINT:
SEDEX

Sidosryhmät odottavat yhä enenevässä määrin organisaatioiden osoittavan sitoutumistaan jatkuvaan, kestävä-kehitys –suoritukseen ja todellisten tulosten tuottamiseen. Onnistuakseen on organisaatioiden kyettävä ymmärtämään ja hallitsemaan ympäristöön liittyviä, kuin myös sosiaalisia ja taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia. Meidän vastuullisuuspalveluidemme kautta voimme auttaa organisaatioita ottamaan käyttöön vastuuntuntoiset ja kustannustehokkaat menetelmät, joiden avulla niiden kestävä-kehitys –toimet voidaan yhdistää muihin toimintoihin, tuotteisiin ja toimitusketjuihin. Autamme organisaatioita myös viestittämään ja osoittamaan sitoutumisensa ja kestävä kehitys –suorituksensa luotettavalla tavalla.