DNVGL.fi

ATEX CE

​Räjähdysvaarallisten tilojen ATEX (Atmosphere Explosible) -tuotteita koskeva direktiivi (94/9/EY) kattaa laitteet ja suojajärjestelmät, joita käytetään kiinteillä öljynporauslautoilla, petrokemian tehtaissa, kaivoksissa, myllyissä ja muissa mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous
SHARE:
PRINT:
Man inspecting pipes

DNV GL - Business Assurance on ilmoitettu laitos (0575), joka saa suorittaa ATEX-direktiivissä määriteltyjä vaatimustenmukaisuusarviointeja EU:n puolesta. Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden valmistajat ympäri maailmaa voivat siis hyötyä DNV:n maailmanlaajuisesta verkostosta.

Direktiivin soveltaminen

Valmistajan päävastuu on estää räjähdysvaarallisten tilojen syttyminen.
Valmistajat, jotka noudattavat direktiiviä ja liittävät tuotteeseensa CE-merkinnän, voivat myydä tuotettaan missä tahansa Euroopassa joutumatta soveltamaan muita vaatimuksia.

Direktiivin ensimmäisen luvun ensimmäinen artikla määrittelee jokaisen seuraavista räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävistä tuoteryhmistä:

  • Sähköön liittyvät ja liittymättömät turvalaitteet
  • Sähköön liittyvät ja liittymättömät laitteet
  • Sähköön liittyvät ja liittymättömät suojajärjestelmät
  • Sähköön liittyvät ja liittymättömät komponentit.
Direktiivin soveltamiselle on kolme edellytystä. Laitteen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 
  • Oma sytytyslähde (kipinä ja/tai kuuma pinta)
  • Tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa (ilmasekoitus)
  • Oltava normaaleissa ilmaolosuhteissa (0,8–1,1 bar).

Laitteet jaetaan laitekategorioihin tarvittavan suojaustason mukaan.