DNVGL.fi

CSR Performance Ladder -sertifiointi

CSR

Varmenna ja kommunikoi vastuullisuussuorituskykysi asiakkaille ja sijoittajille CSR (Corporate Social Responsibility) - Performance Ladder kolmannen osapuolen sertifioinnin avulla.

Sidosryhmät osoittavat enevissä määrin kiinnostusta yrityksen vastuullisuus riskien hallintaan ja siihen liittyvän tiedon läpinäkyvyyteen ja luotettavuuteen. Useampi sijoittaja vaihtaa sijoitussalkkujensa kohteet todistettavasti vastuullisiin yrityksiin. Kuluttajien arvomuutokset muokkaavat valintoja ja asiakkaat vaativat selvityksiä vastuullisuustoimenpiteistä kun taas ylikansalliset organisaatiot valvovat vastuullisuutta globaaleissa toimitusketjuissa. Näin suomalaisilla yrityksillä on yhä enemmän tarvetta huomioida kestävän kehityksen mukaisia arvoja ja rakentaa niihin toimivia toimintatapoja. 

CSR Performance Ladder on kansainvälinen standardi, jonka kehittäjä ja hallinnoija on Sustained Responsibility säätiö. Standardi pohjautuu useisiin tunnustettuihin standardeihin kuten ISO 26000 (Yhteiskuntavastuu), ISO 9001 (Laadunhallinta), ISO 14001 (Ympäristöjohtaminen), OHSAS 18001 (Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen), ISO 22000 (Elintarviketurvallisuus), AA1000SES (Sidosryhmien sitouttaminen) ja Kestävän kehityksen raportointiohjeet: GRI.

CSR Performance Ladder standardi yhdistää yksittäsillä standardeilla hallittavia riskejä ja mahdollisuuksia ja niiden kokonaishallintaa. Se keskittyy teemoihin, kuten esim:

 • yritysetiikka
 • luonnonvarat
 • luonnon monimuotoisuus/ biodiversiteetti
 • päästöt
 • ilmaston muutos
 • työmarkkinasuhteet
 • työolot
 • rekrytointi
 • paikalliset yhteisöt
 • ihmisoikeudet
 • tuoteturvallisuus

Mitä hyötyä CSR sertifioinnista on?

 1. Organisaatioilla on lisääntyvä tarve järjestelmien kokonaishallintaan. CSR Performance Ladder toimii sateenvarjona muihin standardeihin nähden joiden avulla hallitaan yksittäisiä riskejä ja mahdollisuuksia.
 2. Sertifiointi on kansainvälinen tapa kommunikoida systemaattista johtamista. Organisaation avoimuus ja läpinäkyvyys paranee ja sen sertifiointi tekee sen viestimisestä eri sidosryhmille helpompaa. Julkista vastuullisuuskommunikointia korostetaan myös säätelyn kautta; EU:n ei-taloudellisen raportoinnin direktiivi ratifioitiin 1.1.2017.
 3. Organisaation suorituskyky paranee entisestään. CSR Performance Ladder edesauttaa kokonaisuuksien hallintaa edistäen toiminnan tehokkuuden kehittämistä.
 4. Sertifiointi tuo enemmän systematiikkaa sidosryhmien väliseen työhön, sillä CSR Performance Ladder antaa sidosryhmien kokonaishallintaan selkeän tuen.
 5. Kokonaisvaltainen vaatimuksenmukaisuuden hallinta. CSR Performance Ladder kokoaa kaikki yrityksen kannalta tunnistettujen olennaisuuksien (riskit/ mahdollisuudet) hallintakeinot.

CSR Performance Ladder koostuu viidestä eri tasosta

Sertifiointi tasoilla 1 & 2 on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat alkuvaiheessa vastuullisuujohtamisjärjestelmänsä kehittämisessä. Sertifikaatti on voimassa 1:n vuoden kerrallaan ja organisaation tulee kehittyä seuraavalle tasolle ylläpitääkseen sertifikaatti. 

Tason 3 sertifiointi edellyttää, että johtamisjärjestelmä on otettu käyttöön ja organisaatiolla on vähintään yksi sertifioitu johtamisjärjestelmä kuten ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 tai OHSAS 18001. Tason 3 sertifikaatti on voimassa 3 vuotta kerrallaan.

Taso 4 sertifiointi sisältää oman toiminnan hallinnan ja dokumentoinnin lisäksi myös toimitusketjun vastuullisuuden hallinnan. 

Tasolta 5 vaaditaan luokkansa paras suorityskyky sekä GRI:in (Global Reporting Initiative) perustuvaa kestävän kehityksen raportointia.

CSR Performance Ladder ja ISO standardit

CSR Performance Ladder sertifiointi sopii erinomaisesti yhdistettäväksi muiden ISO standardien, kuten ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ja ISO 22000 kanssa koska se rakentuu, niin kuin muutkin johtamisjärjestelmästandardit, ISO High Level Structur:in perusvaatimuksille. 

Kerromme mielellämme lisää CSR Performance Ladder sertifioinnista. Ota yhteyttä, niin voimme keskustella miten CSR voi tukea teidän organisaatiotanne. 

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: