DNVGL.fi

FSSC 22000

Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi elintarvikkeiden, rehujen ja pakkausten tuotannossa.

Ota yhteyttä:

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous
SHARE:
PRINT:
FSSC22000

FSSC 22000 vastaa sidosryhmien lisääntyviin elintarvikkeiden turvallisuuskysymyksiin. Tämä uusi, kansainvälisiin standardeihin perustuva järjestelmä auttaa yrityksiä elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamisessa. 

FSSC 22000 on erityisesti elintarvike-, rehu- ja pakkausteollisuudelle tarkoitettu elintarviketurvallisuuden sertifiointijärjestelmä. Se perustuu ISO 22000, ISO/TS 22003 ja spesifisiin teknisiin standardeihin: ISO/TS 22002-1 elintarvikkeiden tuotannossa, ISO/TS 22002-4 elintarvikepakkausten tuotannossa ja PAS 222 rehun tuotannossa.

Hyödyntämällä näiden standardien parhaat käytännöt FSSC 22000 tarjoaa puitteet laajalle elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmälle ja erityiset kriteerit tuotantoprosessin riskien hallintaan.

Mikä tämä standardi on? 

FSSC 22000 on järjestelmä, joka perustuu nykyiseen ISO 22000-standardiin sekä lisävaatimuksiin ja jota täydentävät teknisten standardien ISO/TS 22002-1, ISO/TS 22002-4 tai PAS 222 vaatimukset.

Elintarviketeollisuuden vaikutusvaltainen järjestö, Global Food Safety Initiative (GFSI), on luonut laajalti hyväksytyn joukon koko elintarviketeollisuudelle sopivia kriteerejä elintarviketurvallisuuden sertifiointijärjestelmien määrittelemiseksi. Näiden kriteerien pohjalta tehtiin epävirallinen gap-analyysi vertaamalla ISO 22000 -standardia ns. "GFSI-standardeihin" (BRC, IFS, SQF).

FSSC 22000 ottaa huomioon tämän gap-analyysin tulokset. Järjestelmän omistaa Foundation for Food Safety Certification. Järjestelmä sisältää yksityiskohtaisen lisävaatimusten määrittelyn (joka puuttuu ISO 22000-standardista).

FSSC 22000-sertifiointiohjelman tunnusmerkkinä ovat tekniset standardit, jotka sisältävät lisävaatimukset elintarvikkeiden turvallisuuden valvomiseksi valmistusprosesseissa.

Standardi varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden seuraavien tekijöiden pohjalta:

 • vuorovaikutteinen viestintä: innovatiivinen ja olennainen tekijä riskienhallinnassa. Jäsennelty viestintä kaikkiin suuntiin, sisäisesti ja ulkoisesti. Riskien hallinnan tehokkuus.
 • järjestelmän hallinta: Järjestelmän osien vuorovaikutuksen hallinta varmistaa järjestelmän tehokkuuden ja vaikuttavuuden.
 • lisävaatimukset: Hyvät tuotantotavat (GMP) ja hyvät hygieniakäytännöt (GHP), kuten esim. laitteiden ja rakennusten huolto-ohjelmat ja menettelyt sekä tuhoeläintorjunta, ovat perustana HACCP-järjestelmälle  (Hazard Analysis & Critical Control Points).

Kuinka sertifiointi parantaa liiketoimintaamme? 

FSSC 22000 tarjoaa:

 • raamit tehokkaalle hallintajärjestelmälle, joka on täysin sopeutettu yrityksen kokonaisjärjestelmään ja joka on yhdistettävissä muiden standardien, kuten ISO 9001 ja ISO 14001, kanssa
 • luotettavan vaara-analyysi- ja riskinhallintamenetelmän,  joka perustuu HACCP:n periaatteisiin ja elintarviketurvallisuuden parantamiseen
 • yksityiskohtaiset ohjeet liittyen ISO 22000:n lisävaatimuksiin

Useat sidosryhmät valmistajista jälleenmyyjiin ja sertifiointielimiin ovat olleet mukana kehittämässä  FSSC 22000-standardia. Tämän seurauksena standardi on teollisuudessa laajalti hyväksytty. FSSC 22000-standardin omistaa voittoa tavoittelematon järjestö Foundation for Food Safety Certification, mikä takaa standardin riippumattomuuden. Järjestelmällä on kansainvälistä luotettavuutta, koska se perustuu ISO-standardeihin ja on GFSI:n (Global Food Safety Initiative) hyväksymä.

Kuinka valmistautua sertifiointiin?  

Yritykset hyötyvät hyvästä suunnittelusta ja ovat sen myötä paremmin valmistautuneita sertifiointiin. On tärkeää, että sertifiointi koetaan positiivisena, organisaatio sitoutuu siihen ja että toteuttamiselle ja arvioinnille on selkeä aikataulu.

FSSC 22000-järjestelmässä kuvattu prosessi sisältää seuraavat vaiheet:

 • tunnistetaan sovellettavat hyvät tuotantotavat (GMP) / hyvät hygieniakäytännöt (GHP), kuten tuholaistorjuntaohjelma, laitteiden ja rakennusten kunnossapito-ohjelma, siivous- ja puhdistusohjelma sekä kaikki kyseisen standardin vaatimukset.
 • tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan elintarviketurvallisuuteen liittyviä riskejä, jotta kuluttajan turvallisuutta ei vaaranneta suoraan tai välillisesti.
 • toteutetaan tarvittaessa rakenteellisia parannuksia.
 • välitetään tarpeelliset tuotteen turvallisuuteen liittyvät tiedot koko elintarvikeketjulle.
 • välitetään koko organisaatiolle elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän kehitykseen, toteutukseen ja päivitykseen liittyvät tiedot.
 • arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä määräajoin, jotta se kattaa yrityksen todelliset toiminnat ja uusimmat tiedot elintarvikkeiden turvallisuusriskeistä.

Kannattaa muistaa, että elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen, toteutus ja sertifiointi on jatkuva prosessi, johon riippumaton auditointi kuuluu oleellisesti. 

Voimme auttaa FSSC 22000 sertifiointiin valmistautumisessa

Voimme tarjota:

 • Koulutusta FSSC 22000 ja ISO 22000 standardeihin liittyen
 • Tehdä GAP -analyysin, joka auttaa organisaatiotanne ymmärtämään nykytilanteenne ja mitä muutoksia tulee tehdä ennen sertifiointia

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä FSSC 22000 sertifiointinne aloitus.