DNVGL.fi

FSSC 22000 versio 5 - Elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi

Cookie production line

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Elintarviketurvallisuusstandardien varmistaminen toimitusketjun tuotantoprosessissa.

FSSC 22000 on elintarvikkeiden turvallisuuden varmennusjärjestelmä, joka perustuu olemassa olevaan kansainvälisesti tunnustettuun standardiin ISO 22000. FSSC 22000 täydennetään teknisillä standardeilla, kuten ISO TS 22002-1 elintarvikkeiden valmistus ja ISO TS 22002-2 pakkausten valmistus.

Sertifiointijärjestelmä on erityisesti elintarvikkeiden, rehujen ja pakkausten valmistusalalle sekä varastointi- ja jakelu-, catering- ja vähittäiskaupan ja tukkukaupan aloille. Lisäksi se ottaa huomioon globaalin elintarviketurvallisuusaloitteen (GFSI) vaatimukset. Vaikka FSSC 22000 ensimmäisiä versioita sovellettiin vain elintarvikkeiden valmistajiin, version 5 soveltamisala on laajennettu muihin toimitusketjun segmentteihin.

Kuinka FSSC 22000 voi parantaa yritystäsi?

FSSC 22000 tarjoaa 
  • Raamit tehokkaalle hallintajärjestelmälle, joka on täysin sopeutettu yrityksen kokonaisjärjestelmään ja joka on yhdistettävissä muiden standardien, kuten ISO 9001 ja ISO 14001, kanssa. Mukaan lukien yhdenmukaistaminen ISO:n korkean tason rakenteen kanssa (HSL, High Level Structure). 
  • Luotettavan vaara-analyysi- ja riskinhallintamenetelmän, jotka perustuvat HACCP:n periaatteisiin ja elintarviketurvallisuuden parantamiseen.
  • Teknisen tiedon, kuten ISO TS 22002-1, käyttö elintarvikkeiden valmistukseen, liittyen välttämättömiin edellytyksiin, jota ISO 22000 8.2 vaatii. Lisäksi asiakkaiden tarpeiden täyttäminen toimitusketjun varrella asianmukaisen huolellisuuden ja siihen liittyvien kysymysten suhteen.

Kuinka voitte valmistautua sertifiointiin tai uuteen standardiin siirtymiseen?

FSSC 22000 kuvattu prosessi sisältää seuraavat vaiheet   

  • Tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan elintarviketurvallisuuteen liittyviä riskejä, jotta kuluttajan turvallisuutta ei vaaranneta suoraan tai välillisesti.
  • Välitetään tarpeelliset tuotteen turvallisuuteen liittyvät tiedot koko elintarvikeketjulle. 
  • Välitetään koko organisaatiolle elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän kehitykseen, toteutukseen ja päivitykseen liittyvät tiedot. 
  • Arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää.
  • Liiketoimintaympäristön (ulkoiset ja sisäiset asiat) sekä sidosryhmien tarpeiden ja odotusten systemaattinen määrittäminen ja seuranta. 
  • Vahvempi painotus johtamiseen ja johdon sitoutumiseen.
  • Riskin hallinta määrittää, arvioi ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin niiden riskien poistamiseksi, jotka voivat vaikuttaa hallintajärjestelmän kykyyn toteuttaa suunnitellut tulokset.

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen, toteutus ja sertifiointi on jatkuva prosessi, johon riippumaton auditointi kuuluu oleellisesti. 

Katso, kuinka DNV GL voi auttaa yritystäsi muutoksessa. 

Autamme sinua sertifiointiprosessissa 

DNV GL voi tukea sinua riippumatta siitä, onko teillä jo sertifikaatti tai oletteko vasta sertifioitumassa.

Auditoijamme tekevät GAP-nykytilaanalyysin auttaaksemme sinua löytämään parhaan tavan sertifiointiin. Tarjoamme myös koulutusta FSSC 22000 versiosta 5 ja  ISO 22000:2018 -standardista.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: