DNVGL.fi

Infektioriskien hallinta: varmista nyt yrityksesi toiminnan turvallisuus ja sopeuta yrityksesi COVID-19 jälkeiseen tilanteeseen

hand protecting from brick falling

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Yritysten on turvattava työntekijöiden ja asiakkaiden terveys ehkäisemällä ja vähentämällä uusien taudinaiheuttajien aiheuttamaa infektioriskiä. Järjestelmällinen ja määräysten mukainen reagointi on nykypäivänä liiketoiminnan jatkamisen kannalta elintärkeää, ja sitä voidaan hyödyntää tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi COVID-19 jälkeisessä liiketoimintaympäristössä.

Samalla, kun monet yhteiskunnat avautuvat vähitellen, virustartuntojen estämiseen tähtäävä tartuntariskien hallinta on edelleen välttämätöntä kaikkialla. Fyysisen etäisyyden pitämisen, hygienian ja muiden ehkäisevien toimenpiteiden tarpeen odotetaan jatkuvan senkin jälkeen, kun COVID-19 liittyvät suojautumistoimet ovat päättyneet. Organisaatioiden on varauduttava näihin varotoimiin tekemällä voimakkaita muutoksia johtamisjärjestelmiinsä, jotta ne pystyvät jatkamaan toimintaansa ja menestymään pitkällä aikavälillä.

Osassa yrityksistä on noudatettava lakisääteistä, järjestelmällistä ja todennettua riskienhallintaohjelmaa, tai se on välttämätön edellytys yrityksen toiminnalle. Esimerkiksi viranomaiset tai vakuutusyhtiöt voivat vaatia todistuksen vaatimustenmukaisuudesta. Useimmissa yrityksissä liiketoiminnan jatkuminen riippuu niiden kyvystä rakentaa työntekijöiden ja asiakkaiden luottamusta siihen, että yrityksen tuotteet, palvelut ja toiminta ovat turvallisella pohjalla. Yritysten on löydettävä varma reagointitapa riippumatta siitä, toimivatko ne aloilla, joissa ihmisvirrat ovat suuria (esimerkiksi hotellit, ostoskeskukset, ravintolat ja rahtiliikenne) vai aloilla, joissa hallitaan suuria rakennuksia ja monimutkaisia prosesseja (esimerkiksi kiinteistöt ja tuotantolaitokset). Kaikkien vaatimusten ymmärtäminen, niiden soveltaminen sopiviksi ja vaatimusten mukaisiksi prosesseiksi ja niiden toteutuksen arviointi ovat kuitenkin erittäin monimutkaisia tehtäviä.

DNV GL voi auttaa yritystäsi ymmärtämään ja kehittämään toimialakohtaisia ratkaisuja, arvioimaan vaatimustenmukaisuutta, valmiutta ja henkilöstön koulutusta ja rakentamaan sisäistä ja ulkoista luottamusta. Käytämme lohkoketjupohjaisia ratkaisuja, joilla tiedonkeruu on tehokasta, joilla tietojen muuttumattomuus voidaan varmistaa ja jotka herättävät asiakkaiden luottamuksen.

Tilanteet, joissa vaaditaan sairaalatasoista tartuntariskien hallintaa

Hygieniatoimenpiteet ja tartuntoja ehkäisevät toimenpiteet ovat jo nyt osa yritysten työterveys- ja työturvallisuuskäytäntöjä ja niihin liittyviä johtamisjärjestelmiä. COVID-19-pandemian vakavuus edellyttää näiden lisäksi erityisiä aiempaa tiukempia ja toisinaan rajujakin muutoksia. Toimenpiteiden on oltava keskeisten sidosryhmien tiukkojen kansallisten ja muiden vaatimusten mukaisia.

Rajoitusten höllentämisen myötä yrityksissä on pohdittava sitä, riittävätkö toistaiseksi toteutetut toimet työntekijöiden terveyden suojelemiseen ja kuluttajien luottamuksen parantamiseen. Organisaatioiden on huolellisesti hallittava tartuntariskejä ja omaksuttava järjestelmällinen ja päättäväinen lähestymistapa sekä pitkällä aikavälillä tarjottava turvallinen työympäristö COVID-19 aiheuttamien suojautumistoimien päättymisen jälkeenkin.

Kaikissa DNV GL:n ratkaisuissa käytetään sen sairaalatasoisia ehkäisy- ja akkreditointistandardeja, jotka on kehitetty soveltamalla DNV GL:n omien terveydenhuoltoon perehtyneiden tarkastajien ja lääketieteen ammattilaisten kokemuksia ja asiantuntemusta. Ratkaisujemme tarkoituksena on laatia ammattitaitoisia ja kestäviä infektioriskien hallintaprosesseja, jotka voidaan pitkällä aikavälillä sisällyttää yrityksesi työterveys- ja työturvallisuus (HSE) -hallintajärjestelmään. Ne perustuvat riskienhallinnan asiantuntemukseemme, parhaisiin käytäntöihimme ja sairaaloista ja muista terveydenhuollon organisaatioista saamiimme kokemuksiin.

DNV GL:n ratkaisut

Seuraavilla tavoilla voimme auttaa yritystäsi varmistamaan määräysten noudattamisen, arvioimaan valmiutta ja tarjoamaan tarvittavaa koulutusta, jotta yrityksesi pystyy reagoimaan tilanteeseen varmasti ja rakentamaan sen tarvitsemaa luottamusta kaikkien sidosryhmien keskuudessa:

  • Toimialakohtaisten ratkaisujen ja toimenpiteiden kehittäminen ja soveltaminen määrittelemällä yrityksesi toimialaa ja maantieteellistä sijaintia vastaavat räätälöidyt prosessit.
  • Yrityksesi vaatimustenmukaisuuden ja valmiuden arvioiminen ja koulutuksen tarjoaminen uusien patogeenien aiheuttamien infektioriskien suhteen noudattaen:
    • kansallisia vaatimuksia tartuntatautien hallitsemiseksi myös COVID-19 aiheuttamien suojautumistoimien jälkeen,
    • koko toimialan laajuisia parhaita käytäntöjä.
  • Valmiuden arvioinnista saadun näkemyksen hyödyntäminen HSE-käytäntöjen parantamista ja mukauttamista varten pitkällä aikavälillä yrityksesi valmistautuessa COVID-19 aiheuttamien suojautumistoimien jälkeiseen tilanteeseen ja joustavuuden lisäämiseen.
  • Henkilöstön kouluttaminen.
Riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama arviointi ja koulutus tarjoavat tarvittavat todisteet ja lisäävät yleisön sekä yrityksen asiakkaiden, työntekijöiden ja keskeisten sidosryhmien luottamusta. Yrityksesi pystyy tehokkaasti kommunikoimaan käytössään olevista tartuntariskin hallintakeinoista käyttämällä DNV GL:n arviointia koskevia ja valmiutta käsitteleviä raportteja tai erillisiä, lohkoketjutekniikalla varmistettuja sivuja. Keskustele kanssamme ratkaisuista, joita tarjoamme paikallisesti.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: