DNVGL.fi

ISO 14001 terveydenhuollon tukena

ISO 14001 for healthcare

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit?

Yhteydenotto

Sertifioinnilla voi osoittaa sitoutumista ympäristöön ja terveyden edistämiseen.

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuin standardi ympäristöön liittyvien asioiden hallinnassa.

Standardi tarjoaa hyvät puitteet terveydenhuollon ammattilaisille, sillä se auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan toiminnasta syntyviä ympäristövaikutuksia.

Miten ISO 14001 tukee terveydenhuollon ammattilaisia?

Pääosa terveydenhuollon tarjoajista toimittaa korkealaatuista hoitoa ja nyt kiinnostus myös organisaatioiden ympäristövaikutuksia kohtaan on kasvanut. Sellaiset tekijät, kuten kiinteistön johtaminen/hallinta, energian ja veden käyttö, antibioottien käyttö, laboratoriotyöt, rakennustyöt ja vaarallisten kemikaalien käsittely voivat tuottaa paljon päästöjä ja jätteitä. Tehokkaan ympäristöjärjestelmän avulla voitte hallita kaikkea ympäristöjalanjälkeen vaikuttavaa toimintaa.

ISO 14001 tarjoaa systemaattisen tavan ympäristöjärjestelmän suunnittelulle, toteuttamiselle ja hallinnalle. Johtamisjärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa paremman ympäristövaikutusten hallinnan ja varmistaa lisäksi, että kansalliset ja kansainväliset lainsäädännön vaatimukset täyttyvät.

Miten ISO 14001 sertifiointi tukee organisaatiota?

ISO 14001 sertifioinnista on organisaatioille lukuisia hyötyjä. Merkittävimmät ja konkreettisimmat hyödyt ovat, että organisaationne osaa:

 • Tunnistaa, ymmärtää ja seurata omasta toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja niihin liittyviä riskejä.
 • Olla tietoinen organisaation suorista ympäristövaikutuksista sekä myös epäsuorista vaikutuksista esim. toimittajien kautta.
 • Toteuttaa riittävät selvitykset, jotta voi hallita kaikkia ympäristöön vaikuttavia tekijöitä.
 • Luoda ympäristöpolitiikan ja -tavoitteet.
 • Noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia ja täyttää sidosryhmien vaatimukset.
 • Jatkuvasti parantaa johtamisjärjestelmää.
 • Parantaa resurssienhallintaa, esimerkiksi energian kulutusta, joka saattaa myös vähentää merkittävästi organisaation toiminnasta aiheutuvia kustannuksia.
 • Vähentää ympäristön kuormitusta jätteiden, kemiallisen käsittelyn ja tahattomien päästöjen osalta.
 • Kasvattaa ympäristönsuojelua pitkällä aikavälillä.

Yksi tärkeimmistä ympäristöstandardin ominaisuuksista on sitoutumisen jatkuvaan parantamiseen. Kun organisaationne on ISO 14001 sertifioitu voitte vahvistaa, että ympäristöjärjestelmä täyttää standardin perusvaatimukset ja sovellettavan lainsäädännön. Voitte lisäksi sitoutua jatkuvan parantamisen kehittämiseen ja varmistaa, että omasta toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat minimaaliset.

Miten päästä alkuun?

Jotta sertifioitu ympäristöjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön, tulee organisaationne tuntea ISO 14001 -standardin vaatimukset ja asettaa selkeät tavoitteet ympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja arviointiin. 

Tässä muutamia tärkeitä askelia alkuun pääsemiseksi:

 • Tutustu ISO 14001 -standardiin. Koulutusohjelmia on saatavilla ja suomenkielinen standardi voidaan hankkia esim. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n kautta.
 • Tunnista kaikki lakisääteiset vaatimukset, joita organisaationne tulee noudattaa.
 • Toteuta arviointi, jotta tunnistaisitte ja ymmärtäisitte kaikki toimenpiteet, jotka vaikuttavat ympäristöön ja löytäkää mahdolliset puutekohdat, jotka vaativat lisätoimenpiteitä. Kolmannen osapuolen esiarvioinnista voitte saada arvokasta tietoa järjestelmän implementoinnin tilasta.
 • Aseta tavoitteet ja parannusohjelmat puutteiden korjaamiseksi.
 • Varmista ylimmän johdon sitoutuminen. Hyvä johtamisjärjestelmä edellyttää, että ylin johto on sitoutunut ja koko organisaatio on sitoutettu sen toteuttamiseen.
 • Valitse luotettava akkreditoitu sertifiointikumpppani, jonka avulla pääsette alkuun sertifiointiprosessissa.

Sertifiointi ja johtamisjärjestelmän jatkuva parantaminen on matka. Suomessa toimivat akkreditoidut sertifiointiorganisaatiot, kuten DNV GL Business Assurance, toteuttavat  määräaikaisarvioinnit vähintään vuosittain ja uudelleensertifiointi tapahtuu joka kolmas vuosi.

Riskienhallintaan keskittyvä auditointi antaa enemmän

DNV GL:n toteuttama Risk Based Certification- auditointimenetelmä antaa organisaatiollenne enemmän lisäarvoa auditoinnista. Aloitamme pyytämällä organisaatiotanne määrittelemään liiketoiminnan kannalta merkittävimmät ympäristöön liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Sen lisäksi, että auditoimme valitut standardit, me myös räätälöimme auditoinnin käsittelemään valittuja riskialueita. Tämä on liiketoimintanne kannalta tärkeää, jotta voitte nostaa esiin olennaisimmat kehityskohteet ja keskittyä niihin. Räätälöidyt painopistealueet ovat osa sekä uudelleenarviointia, että vuosittaisia määräaikaisauditointeja. Autamme teitä kehittymään painopistealueissanne ja räätälöimme auditoinnit aina olemassaolevien riskien mukaisesti.

Koulutus ja siihen liittyvät palvelut

Osaaminen auttaa tuomaan standardit osaksi organisaation toimintaa ja auttaa muutoksen toteuttaamisessa. Pyrimme auttamaan teitä sitouttamaan organisaationne mukaan yhteiseen prosessiin jatkuvan parantamisen ja oppimisen kautta. Tarjoamme ISO 14001 aiheisia koulutuksia, jotka voidaan räätälöidä terveydenhuollon alalle, kuten ISO 14001 perusteet, sisäisen auditoinnin koulutuksia, johdolle suunnattuja koulutuksia ja riskien hallintaan liittyvää koulutusta. 

Ota yhteyttä ja kerromme lisää eri koulutusvaihtoehdoista.

Voimme tukea teitä myös esiarvioinnin tai GAP-analyysin avulla ennen johtamisjärjestelmän sertifiointia. Näin saatte tiedoa mahdollisista puutteista, riskeistä ja parannuskohteista, joita pitää huomioida ennen valitun standardin sertifiointia.

Miksi valita kumppaniksi DNV GL?

DNV GL tavoitteena on elämän, omaisuuden ja ympäristön turvaaminen. Johtavana sertifointiorganisaationa olemme sitoutuneet tukemaan terveydenhuollon alalla toimivia organisaatioita kehittämään potilasturvallisuutta. Meillä on toimintaa yli 100 maassa ja olemme valmiina palvelemaan kansallisen ja kansainvälisen terveydenhuollon yhteisön tarpeita. Olemme sertifioineet jo lähes 2400 terveydenhuollon organisaatiota kansainvälisesti.

DNV GL työskentelee paikallisten terveydenhuollon viranomaisten ja terveydenhuollon tarjoajien kanssa ympäri maailman tavoitteena hallita riskejä ja parantaa terveydenhuollon tarjontaa. Meillä on myös Oslossa toimiva monitieteellinen tutkimusryhmä, joka on sitoutunut kehittämään potilasturvallisuutta ja terveydenhuoltoon liittyviä palveluita ja toimintoja.

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit?

Yhteydenotto

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: