DNVGL.fi

ISO 45001 - Työterveys ja -turvallisuus (TTT)

OHSAS 18001

Osoita sitoutumistasi työterveydestä ja -turvallisuudesta ISO 45001:2018 -sertifioinnin avulla, ja varmista sääntöjenmukaisuuden noudattaminen tehokkaasti. ISO 45001 -standardi korvaa OHSAS 18001 -järjestelmän.

Terveys ja turvallisuus työssä vaikuttaa kaikkiin yrityksiin. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (TTT) toteuttaminen on monissa maissa lain vaatimus. Lisäksi yritysten on yhä enemmän raportoitava työterveytensä ja -turvallisuutensa suhteen. Organisaation on välttämätöntä osoittaa, että se toimii menettelytapojen mukaisesti.

DNV GL:n tekemä työterveys ja -turvallisuusjärjestelmän riippumaton arviointi ja sertifiointi osoittavat, että sinulla on käytössä pätevä hallintajärjestelmä. Kansainvälisesti tunnustetun standardin sertifikaatti osoittaa, että työskentelet turvallisen ja terveen työpaikan luomiseksi, estämällä työperäiset vammat ja huonon terveyden sekä toimimalla aktiivisesti TTT-suorituskyvyn parantamiseksi.

OHSAS 18001 VS. ISO 45001 -sertifiointi

OHSAS 18001 on maaliskuuhun 2018 asti kansainvälisesti tunnustettu TTT:n vapaaehtoinen standardi. ISO 45001 -standardi julkaistiin 12.3.2018 ja tällöin OHSAS 18001:2007 virallinen asema poistui. OHSAS 18001 korvataan ISO 45001:2018 maaliskuussa 2021 kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen. OHSAS 18001-sertifioidut yritykset joutuvat siirtymään uuteen standardiin kolmen vuoden kuluessa.

Lue, miten DNV GL voi tukea siirtymistäsi ISO 45001 tai auttaa sinua sertifioimaan uuden TTT-hallintajärjestelmän. Linkistä löytyy myös uusi 45001:2018-ohjeistusdokumentti.

Mikä on ISO 45001 -standardi?

ISO 45001 perustuu OHSAS 18001 ja muihin tunnustettuihin TTT-standardeihin ja -käytäntöihin. Se vastaa ISO:n korkean tason rakennetta (High Level Structure, HLS), joka määrittää kaikkien ISO-standardien rakenteen. Uusi standardi sisältää merkittäviä muutoksia verraten OHSAS 18001 -järjestelmään.

Uuden työterveys- ja työturvallisuusstandardin soveltaminen ISO:ssa on etu yrityksille, jotka jo ovat sertifioituja muita ISO-standardeja vasten, kuten ISO 9001 ja ISO 14001. Se helpottaa johtamisjärjestelmien integrointia. 

Lue lisää ISO 45001 muutoksista.

ISO 45001 on nyt kansainvälisesti hyväksytty standardi TTT-järjestelmille. Sitä voidaan soveltaa mihin tahansa organisaatioon - suuriin tai pieneen - jokaisella toimialalla.

Kuten OHSAS 18001 tavoin, uusi ISO 45001 tarjoaa puitteet, jotka perustuvat Plan-Do-Check-Act vakiintuneisiin periaatteisiin. Se edellyttää, että organisaatio tunnistaa vaarat ja arvioi työterveys- ja työturvallisuusriskit toimintaan ja palveluihin liittyen. Lisäksi organisaatio määrittää tarvittavat sisäiset tarkastukset ja asettaa selkeät tavoitteet ja tavoitteet parantaakseen TTT-suorituskykyään.

Standardi edellyttää, että organisaatio tunnistaa ja noudattaa sovellettavia TTT:n lakisääteisiä ja muita vaatimuksia. ISO 45001 on kuitenkin myös merkittäviä muutoksia OHSAS 18001 nähden.

Miksi ISO 45001 -sertifiointi on hyväksi yritykselleni?

ISO 45001 -standardin soveltamisesta on useita etuja. Merkittävimmät ovat konkreettisia ja osoitettavissa olevia parannuksia TTT-suorituskykyyn ja valvonnan parannus lainsäädännön noudattamisen suhteen.

ISO 45001 -sertifikaatin myötä organisaationne:

  • parantaa säännöllisesti TTT-järjestelmää, jolla eliminoidaan tai minimoidaan riski henkilöstölle ja muille asianosaisille, jotka voivat altistua toimintaan tai palveluihin liittyviin TTT-vaaroihin
  • varmistaa, että järjestelmä noudattaa laadittua TTT-käytäntöä ja osoittaa vaatimustenmukaisuuden myös muille
  • noudattaa jatkuvasti sovellettavia TTT:n lakisääteisiä vaatimuksia
  • työskentelette järjestelmällisesti työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi ja onnettomuuksien ja vaaratilanteiden (uudelleen) esiintymisen ehkäisemiseksi.

Miten edetä sertifioinnissa?

Olipa kyseessä jo sertifioitu OHSAS 18001 ja haluat siirtyä uuteen tai haette uutta sertifikaattia TTT-hallintajärjestelmääsi, DNV GL voi tukea sinua. Olemme olleet akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointilaitos jo pitkään. Asiantuntijamme ovat päteviä opastamaan sinut OHSAS 18001 -standardista uuteen ISO 45001:2018.

Voimme myös tarjota sinulle asianmukaista koulutusta työterveys- ja turvallisuusjärjestelmälle 

Ota yhteyttä

Tarvitsetko lisää tietoa?

Kyllä

Tiedätkö mitä etsit?

Yhteydenotto

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: