DNVGL.fi

ISO/TS 16949 – Autoteollisuuden laadunhallintajärjestelmä

Kansainvälinen laadunhallintastandardi autoteollisuuden käyttöön.

Ota yhteyttä:

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous
SHARE:
PRINT:
TS 16949

ISO/TS 16949 sertifikaatti osoittaa, että yrityksenne täyttää olennaiset asiakasvaatimukset, sekä standardin asettamat vaatimukset.

Mikä ISO/TS 16949 standardi on?

​ISO/TS16949 on maailman johtavien autonvalmistajien kehittämä tekninen spesifikaatio, joka perustuu ISO 9001 –standardiin, sekä kansallisiin toimialakohtaisiin laatustandardeihin. Sitä voidaan soveltaa maailmanlaajuisesti autoteollisuuden toimitusketjuissa mm. autojen, autonosien, komponenttien ja järjestelmien valmistuksessa.

​Miksi sertifioitua ISO/TS 16949 mukaisesti?

Akkreditoitu ISO/TS 16949 -laadunhallintajärjestelmäsertifiointi osoittaa sitoutumista tuotelaatuun ja asiakaskohtaisten vaatimusten noudattamiseen. ISO/TS standardin mukaan toiminen tuo mukanaan jatkuva prosessin, joka auttaa tunnistamaan kehityskohteita hallintajärjestelmässä ja liiketoiminnan kannalta merkittävissä prosesseissa.

Autoteollisuuden toimittaja, jolla on DNV GL – Business Assurancen myöntämä sertifikaatti, lisätään automaattisesti maailmanlaajuiseen toimittajarekisteriin. Rekisteriä toimittajien sertifikaattien voimassa olosta sekä suorituskyvyn seurannasta ylläpitää yksinoikeudella Original Equipment Manufacturers (OEM). Voimassaoleva sertifikaatti on usein sopimuksen edellytys.

ISO/TS 16949 sertifioinnin etuja:

  • Prosessi- ja tuotelaadun kehittyminen
  • Vähemmän tarvetta toistuville toisen ja kolmannen osapuolen tarkastuksille.
  • Lisääntynyt luottamus ja uskottavuus globaalien hankintaprosessien yhteydessä ja myös paikallisissa tarjouksissa.
  • Tuotannon vaihteluiden pieneneminen ja parantunut valmistustehokkuus, jotka molemmat parantavat toiminnan kannattavuutta.

ISO/TS 16949 voidaan integroida käytössä oleviin muihin standardeihin.

Miten tästä eteenpäin?

Sertifiointia varten on otettava käyttöön tehokas laadunhallintajärjestelmä, joka täyttää ISO/TS 16949 standardin vaatimukset. 

DNV GL – Business Assurance on akkreditoitu sertifiointiorganisaatio. Tarjoamme ISO/TS 16949 sertifiointipalveluja. Lisätietoja löydät kohdasta tie sertifiointiin.