DNVGL.fi

OHSAS 18001 terveydenhuollon tukena

Nurses walking down the hallway

Ota yhteyttä

Need more information?

Yes, please

Already know what you are looking for?

Request for quote

Osoita organisaationne sitoutuminen terveyden ja turvallisuuden edistämiseen.

Miksi OHSAS 18001?

OHSAS 18001 on kansainvälinen standardi työterveyden ja -turvallisuuden (TTT) hallintaan.
OHSAS 18001 standardin sertifiointi on tehokas tapa vähentää riskejä sekä estää mahdolliset työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät vahingot. Sertifioimalla voitte osoittaa ottavanne vastuun työntekijöistä sekä myös varmistaa lainsäädännön vaatimusten toteutumisen suojaamalla samalla yrityskuvaanne.

Terveys- ja työturvallisuus on oleellista kaikissa organisaatioissa. Työterveyden ja -turvallisuuden (TTT) edistäminen on jo nykyisin myös useissa maissa lainsäädännöllinen vaatimus. Sen lisäksi yrityksiltä edellytetään yhä enemmän työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvää raportointia. Sen vuoksi on välttämätöntä osoittaa, että organisaationne pystyy vastaamaan näihin poliittisiin sitoumuksiinsa.

Riippumattoman osapuolen, kuten DNV GL Business Assurance arviointi ja sertifiointi todistaa, että organisaatiollanne on standardin mukainen johtamisjärjestelmä työyhteisön terveyden ja turvallisuuden osalta. OHSAS 18001sertifiointi osoittaa, että organisaationne suhtautuu työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen vakavasti ja se saattaa parantaa organisaationne mainetta ja yrityskuvaa.

Mikä on OHSAS 18001 standardi?

  • OHSAS 18001 on kansainvälisesti hyväksytty TTT -johtamisjärjestelmästandardi. Sitä voidaan soveltaa mihin tahansa organisaatioon -suureen tai pieneen - millä tahansa toimialalla.
  • OHSAS 18001 standardi perustuu vakiintuneisiin hallinnan periaatteisiin Plan-Do-Check-Act. Se edellyttää, että organisaation toimintaan ja palveluihin liittyvät työterveys- ja turvallisuusriskit arvioidaan ja vaarat tunnistetaan. Sen jälkeen asetetaan tarvittavat tarkastukset, selkeät päämäärät ja tavoitteet parantamaan sen TTT suorituskykyä.
  • OHSAS 18001 edellyttää, että organisaatio tunnistaa ja noudattaa sovellettavia lakisääteisiä TTT - ja muita vaatimuksia.

OHSAS 18001 standardi on suunniteltu yhteensopivaksi ja yhdenmukaiseksi muiden kansainvälisten johtamisjärjestelmästandardien, erityisesti ISO 14001 ympäristöjärjestelmän
ja ISO 9001 laatujärjestelmän kanssa. Sen vuoksi OHSAS 18001 voidaan integroida helposti muiden johtamisjärjestelmien ja prosessien kanssa. 

Miksi sertifiointi on hyvä liiketoiminnalle?

OHSAS 18001 standardin soveltamiseeen liittyy useita etuja. Niistä merkittävimmät ovat konkreettiset ja todennettavissa olevat parannukset työterveyden ja -turvallisuuden osalta sekä parempi lainsäädännön vaatimusten noudattaminen.

OHSAS 18001 -standardin avulla organisaatio voi:

  • Luoda ja jatkuvasti parantaa TTT asioiden hallintaa, kuten eliminoida tai minimoida toiminnan tai palveluiden riskit, joille henkilöstö ja muut sidosryhmät saattavat altistua.
  • Tehdä systemaattisesti töitä saavuttaakseen parannuksia ammatillisessa terveyden ja turvallisuuden parantamisessa ja estää onnettomuuksien sekä vaaratilanteiden esiintyminen ja uusiutuminen.
  • Varmistaa TTT politiikan yhdenmukaisuus ja osoittaa politiikan toteutuminen sidostyhmille.
  • Lakisääteisten TTT -vaatimusten seuraaminen ja toteutuminen

Yhä useammat yritykset vaativat myös toimittajiltaan ja alihankkijoiltaan tietoa työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan osalta. Toisinaan se on jopa yhteistyön edellytys.

Sertifioimalla OHSAS 18001 johtamisjärjestelmän organisaationne voi osoittaa sitoutumisensa työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä lähettää selvän viesti asiakkaille, sidosryhmille ja henkilöstölle miten vakavasti suhtaudutte työturvallisuuteen. Terveys ja turvallisuus on olennainen osa rakennettaessa kestävää liiketoimintaa.

Miten valmistautua sertifiointiin?

On tärkeää, että organisaationne on sitoutunut ja asettaa selkeät tavoitteet sertifioinnin toteutukselle ja arvioinnille.

Hyvästä suunnittelusta on etua ja siten myös valmius sertifiointiin on parempi.

Siihen sisältyy:

  • Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien vaatimusten tunnistaminen
  • Sovellettavan TTT lainsäädännön vaatimusten tunnistaminen
  • Päämäärien, tavoitteiden sekä parannusohjelmien perustaminen

Sertifiointia varten organisaationne tulee osoittaa, että se on ottanut käyttöön TTT- johtamisjärjestelmän standardin mukaisesti, suorittanut sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset. Myös lainsäädäntöä ja muita säännöksiä koskevat näkökohdat sekä niiden tunnistaminen ja noudattaminen tulee voida osoittaa.

Risk Based Certification ™ - räätälöitynä organisaationne  yksilöllisiin tarpeisiin.
DNV GL Business Assurancen Risk Based Certification menetelmän avulla arviointi keskitetään oleellisiin asioihin ja organisaationne saa arvioinnista enemmän lisäarvoa. Auditoitavan standardin lisäksi auditoinnissa keskitytään paikantamaan organisaation toiminnan kannalta oleellisimmat ja liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat riskit ja mahdollisuudet. Auditointi auttaa tunnistamaan riskejä lieventäviä toimenpiteitä laaja-alaisesti niin nykyhetken operatiivisiin haasteisiin kuin pitkän aikavälin tavoitteisiin. Samalla se luo perustan kestävälle liiketoiminnan suorituskyvylle ja parantaa organisaation kykyä vastata sidosryhmien vaatimuksiin.

Ota yhteyttä

Need more information?

Yes, please

Already know what you are looking for?

Request for quote

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: