DNVGL.fi

OHSAS 18001 – Työterveys ja -turvallisuus (TTT)

Osoita yrityksenne sitoutuminen työterveys- ja turvallisuusasioihin ja varmista vaatimustenmukaisuus.

Ota yhteyttä:

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous
SHARE:
PRINT:
OHSAS 18001

Henkilöstön työterveys ja -turvallisuus vaikuttavat kaikkiin liiketoimintoihin. TTT-johtamisjärjestelmä on useissa maissa lakisääteinen vaatimus. Henkilöstön terveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät yritysten raportointivelvoitteet ovat  lisääntyneet.

OHSAS 18001 sertifiointi on todiste siitä, että yritys huolehtii työntekijöiden terveydestä ja työturvallisuudesta. Samalla se osoittaa, että lakisääteiset vaatimukset on hoidettu hyvin. Sertifiointi vahvistaa myös yrityksen brändiä.

DNV GL – Business Assurance:n arvioima ja sertifioima TTT-johtamisjärjestelmä osoittaa, että yrityksen järjestelmä täyttää standardin vaatimukset.

Mikä on OHSAS 18001 standardi?

  • kansainvälisesti hyväksytty TTT-johtamisjärjestelmän standardi, joka soveltuu kaikenkokoisiin ja -tyyppisiin organisaatioihin liiketoiminta-alueesta riippumatta.
  • standardi tarjoaa viitekehyksen, joka perustuu jatkuvan parantamisen periaatteille.
  • se edellyttää organisaatiolta TTT-asioihin liittyvien vaarojen, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamista niin toiminnoissa kuin palveluissakin.
  • järjestelmässä sovitaan tarvittavat ohjausmenettelyt  ja asetetaan päämäärät sekä tavoitteet, joilla parannetaan TTT-suorituskykyä.
  • standardi edellyttää, että organisaatio tunnistaa TTT-säädökset ja  -viranomaisvaatimukset ja sitoutuu noudattamaan niitä. 

OHSAS 18001 standardi on suunniteltu yhteensopivaksi muiden kansainvälisten johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 14001 (ympäristö) ja ISO 9001 (laatu), kanssa. OHSAS 18001 voidaan yhdistää olemassa olevaan johtamisjärjestelmään ja prosesseihin. 

OHSAS 18001 standardi on uudistumassa todennäköisesti vuonna 2017 tai 2018.  Uuden standardin nimeksi tulee ISO 45001.

Miksi sertifioitua?

OHSAS 18001 standardin käyttöönotto tarjoaa konkreettisia parannuksia yrityksen TTT-suorituskykyyn. Sen avulla yritys:
  • toteuttaa ja parantaa jatkuvasti TTT-johtamisjärjestelmää.
  • huomioi toiminnoista tai palveluista johtuvat vaarat, riskit ja mahdollisuudet.
  • poistaa tai pienentää henkilöstöön tai muihin tahoihin kohdistuvia riskejä.
  • ehkäisee järjestelmällisesti ennakolta onnettomuuksia ja tapaturmia.
  • varmistaa yhteensopivuuden yrityksen TTT-politiikan kanssa ja osoittaa noudattavansa lakisääteisiä ja viranomaisvaatimuksia. 

DNV GL auttaa etenemään kohti sertifiointia

DNV GL Business Assurance on akkreditoitu, kolmannen osapuolen sertifiointiorganisaatio, joka tarjoaa koulutusta ja TTT-järjestelmien sertifiointia.  

Kolmannen osapuolen sertifiointia varten yrityksellä tulee olla toimiva johtamisjärjestelmä, joka vastaa standardin vaatimuksia. Lue lisää sertifiointiin valmistautumisesta täältä.