DNVGL.fi

OHSAS 18001 – Työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä

OHSAS 18001

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Osoita yrityksenne sitoutuminen työterveys- ja turvallisuusasioihin (TTT) ja varmista vaatimustenmukaisuus.

OHSAS 18001 on kansainvälinen standardi työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien sertifiointiin. Se tarjoaa mallin ttt-näkökohtien valvontaan sekä varmistaa lainsäädännön vaatimustenmukaisuuden täyttymisen ja tukee työturvallisuuden jatkuvaa parantamista.

Henkilöstön työterveys ja -turvallisuus vaikuttavat kaikkiin liiketoimintoihin. TTT-johtamisjärjestelmä on useissa maissa lakisääteinen vaatimus. Henkilöstön terveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät yritysten raportointivelvoitteet ovat  lisääntyneet. OHSAS 18001 -sertifiointi on todiste siitä, että yritys huolehtii työntekijöiden terveydestä ja työturvallisuudesta. Samalla se osoittaa, että lakisääteiset vaatimukset on hoidettu hyvin. Sertifiointi vahvistaa myös yrityksen brändiä.

DNV GL – Business Assurancen arvioima ja sertifioima TTT-johtamisjärjestelmä osoittaa, että yrityksen järjestelmä täyttää standardin vaatimukset.

Mikä on OHSAS 18001 -standardi?

  • kansainvälisesti hyväksytty TTT-johtamisjärjestelmän standardi, joka soveltuu kaikenkokoisiin ja -tyyppisiin organisaatioihin liiketoiminta-alueesta riippumatta.
  • standardi tarjoaa viitekehyksen, joka perustuu jatkuvan parantamisen periaatteille.
  • se edellyttää organisaatiolta TTT-asioihin liittyvien vaarojen, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamista niin toiminnoissa kuin palveluissakin.
  • järjestelmässä sovitaan tarvittavat ohjausmenettelyt  ja asetetaan päämäärät sekä tavoitteet, joilla parannetaan TTT-suorituskykyä.
  • standardi edellyttää, että organisaatio tunnistaa TTT-säädökset ja  -viranomaisvaatimukset ja sitoutuu noudattamaan niitä. 

OHSAS 18001 -standardi on suunniteltu yhteensopivaksi muiden kansainvälisten johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 14001 (ympäristö) ja ISO 9001 (laatu), kanssa. OHSAS 18001 voidaan yhdistää olemassa olevaan johtamisjärjestelmään ja prosesseihin. 

OHSAS 18001 -standardi uudistuu: ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 julkaistiin 12.3.2018, ja ISO 45001 tulee korvaamaan OHSAS 18001:2007 -standardin. OHSAS-standardin voimassaolo tulee päättymään kolme (3) vuotta ISO 45001 julkaisun jälkeen.
  

Miksi sertifioitua?

OHSAS 18001 -standardin käyttöönotto tarjoaa konkreettisia parannuksia yrityksen TTT-suorituskykyyn. Sen avulla yritys:
  • toteuttaa ja parantaa jatkuvasti TTT-johtamisjärjestelmää.
  • huomioi toiminnoista tai palveluista johtuvat vaarat, riskit ja mahdollisuudet.
  • poistaa tai pienentää henkilöstöön tai muihin tahoihin kohdistuvia riskejä.
  • ehkäisee järjestelmällisesti ennakolta onnettomuuksia ja tapaturmia.
  • varmistaa yhteensopivuuden yrityksen TTT-politiikan kanssa ja osoittaa noudattavansa lakisääteisiä ja viranomaisvaatimuksia. 

DNV GL auttaa etenemään kohti sertifiointia

DNV GL Business Assurance on akkreditoitu, kolmannen osapuolen sertifiointiorganisaatio, joka tarjoaa koulutusta ja TTT-järjestelmien sertifiointia.  

Kolmannen osapuolen sertifiointia varten yrityksellä tulee olla toimiva johtamisjärjestelmä, joka vastaa standardin vaatimuksia. Lue lisää sertifiointiin valmistautumisesta täältä.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: