DNVGL.fi

OHSAS 18001 – Työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä (TTT)

Osoita yrityksenne sitoutuminen työterveys- ja turvallisuusasioihin ja varmista vaatimustenmukaisuus.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous
SHARE:
PRINT:
OHSAS 18001

OHSAS 18001 on kansainvälinen standardi työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien sertifiointiin. Se tarjoaa mallin ttt-näkökohtien valvontaan sekä varmistaa lainsäädännön vaatimustenmukaisuuden täyttymisen ja tukee työturvallisuuden jatkuvaa parantamista.

Henkilöstön työterveys ja -turvallisuus vaikuttavat kaikkiin liiketoimintoihin. TTT-johtamisjärjestelmä on useissa maissa lakisääteinen vaatimus. Henkilöstön terveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät yritysten raportointivelvoitteet ovat  lisääntyneet. OHSAS 18001 -sertifiointi on todiste siitä, että yritys huolehtii työntekijöiden terveydestä ja työturvallisuudesta. Samalla se osoittaa, että lakisääteiset vaatimukset on hoidettu hyvin. Sertifiointi vahvistaa myös yrityksen brändiä.

DNV GL – Business Assurancen arvioima ja sertifioima TTT-johtamisjärjestelmä osoittaa, että yrityksen järjestelmä täyttää standardin vaatimukset.

Mikä on OHSAS 18001 -standardi?

  • kansainvälisesti hyväksytty TTT-johtamisjärjestelmän standardi, joka soveltuu kaikenkokoisiin ja -tyyppisiin organisaatioihin liiketoiminta-alueesta riippumatta.
  • standardi tarjoaa viitekehyksen, joka perustuu jatkuvan parantamisen periaatteille.
  • se edellyttää organisaatiolta TTT-asioihin liittyvien vaarojen, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamista niin toiminnoissa kuin palveluissakin.
  • järjestelmässä sovitaan tarvittavat ohjausmenettelyt  ja asetetaan päämäärät sekä tavoitteet, joilla parannetaan TTT-suorituskykyä.
  • standardi edellyttää, että organisaatio tunnistaa TTT-säädökset ja  -viranomaisvaatimukset ja sitoutuu noudattamaan niitä. 

OHSAS 18001 -standardi on suunniteltu yhteensopivaksi muiden kansainvälisten johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 14001 (ympäristö) ja ISO 9001 (laatu), kanssa. OHSAS 18001 voidaan yhdistää olemassa olevaan johtamisjärjestelmään ja prosesseihin. 

OHSAS 18001 -standardi on uudistumassa todennäköisesti vuonna 2017 tai 2018. Uuden standardin nimeksi tulee ISO 45001.

Miksi sertifioitua?

OHSAS 18001 -standardin käyttöönotto tarjoaa konkreettisia parannuksia yrityksen TTT-suorituskykyyn. Sen avulla yritys:
  • toteuttaa ja parantaa jatkuvasti TTT-johtamisjärjestelmää.
  • huomioi toiminnoista tai palveluista johtuvat vaarat, riskit ja mahdollisuudet.
  • poistaa tai pienentää henkilöstöön tai muihin tahoihin kohdistuvia riskejä.
  • ehkäisee järjestelmällisesti ennakolta onnettomuuksia ja tapaturmia.
  • varmistaa yhteensopivuuden yrityksen TTT-politiikan kanssa ja osoittaa noudattavansa lakisääteisiä ja viranomaisvaatimuksia. 

DNV GL auttaa etenemään kohti sertifiointia

DNV GL Business Assurance on akkreditoitu, kolmannen osapuolen sertifiointiorganisaatio, joka tarjoaa koulutusta ja TTT-järjestelmien sertifiointia.  

Kolmannen osapuolen sertifiointia varten yrityksellä tulee olla toimiva johtamisjärjestelmä, joka vastaa standardin vaatimuksia. Lue lisää sertifiointiin valmistautumisesta täältä.