DNVGL.fi

PEFC sertifiointi

Nykyisin useat yritykset käyttävät puu- tai paperituotteita toiminnassaan. Tuotteeseen käytetyn puun alkuperän jäljittäminen ja puun tuottaminen ympäristöystävällisellä tavalla ei ole itsestäänselvyys. Puun alkuperäketjun sertifiointi on yrityksille tapa ilmaista kantavansa vastuuta ympäristöstä.

Ota yhteyttä:

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous
SHARE:
PRINT:
Trees in the forrest

PEFC CoC, eli puun alkuperäketjun hallinta (Programme for the Endorsement of Forest Certification, Chain of Custody) 

PEFC CoC on sertifiointijärjestelmä, joka on suunniteltu maanomistajille, puunkorjuuorganisaatioille, urakoitsijoille ja yrityksille, jotka käsittelevät, valmistavat sekä viimeistelevät puusta valmistettuja tuotteita.

Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi tarkoittaa järjestelmää, jolla puuraaka-aineen kulkua pystytään seuraamaan sertifioidusta metsästä tuotantolaitokseen ja edelleen markkinoille asti. 

​​PEFC, puun alkuperäketjun sertifiointi voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Valittavana on yksittäinen yrityskohtainen sertifiointi, joka on yleisempi vaihtoehto ja lisäksi järjestöillä on mahdollisuus hakea ryhmäsertifiointia. 

Yrityskohtaisessa sertifioinnissa sertifikaattitodistus myönnetään sertifioidulle yritykselle. Yrityskohtainen sertifiointi on usein sopiva vaihtoehto suurille yrityksille. 

Maanomistajat ja metsätalouden urakoitsijat voivat toisinaan löytää sopivan vaihtoehdon ryhmäsertifioinnista. Ryhmäsertifioinnissa sertifikaattitodistus luovutetaan niin sanotulle kattojärjestölle ja järjestöön kuuluvat sertifioidut yritykset voivat saada oman alasertifikaatin. 


PEFC FM, eli metsäsertifiointi (Programme for the Endorsement of Forest Certification, Forest Management) 

PEFC FM sertifiointi keskittyy metsänhoitoon. Sertifiointi toteutetaan usein yhteistyössä metsänomistajien organisaation tai metsänhoidon ja puunhankinnan palveluita tarjoavan yrityksen kanssa. Sertifiointi voidaan toteuttaa ryhmäsertifiointina tai yksittäisenä metsänomistajakohtaisena sertifiointina.

PEFC FM standardin tarkoituksena on kehittää taloudellisesti kestävä ja arvokas metsienhoitotapa. Standardi huomioi myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen sekä kulttuuriset, sosiaaliset ja esteettiset arvot. 

PEFC sertifioitu yritys saa käyttöönsä PEFC merkin. Suomessa PEFC-merkin käyttöoikeudet myöntää PEFC Suomi

DNV GL on akkreditoitu sertifiointiorganisaatio ja voimme tarjota PEFC sertifiointia suomalaisen PEFC jäljitettävyys standardin mukaan. 

Annamme mielellämme lisätietoja PEFC CoC ja PEFC FM sertifioinnista. 

Ota yhteyttä!