DNVGL.fi

IATF 16949 Sisäinen auditointi

Automotive

Koulutuksessa käsitellään IATF 16949:2016 standardia ja kuinka sitä sovelletaan sisäisissä auditoinneissa.

Koulutuksessa käsitellään IATF 16949:2016 standardia, asiakaskohtaisia ja muita vaatimuksia sekä tarpeellisia työkaluja AIAG käsikirjojen mukaan. Käsittelyn näkökulma on sisäisen auditoinnin sekä osittain myös toisen osapuolen auditoinnin näkökulma. Koulutuksessa ohjataan osallistujia tekemään havaintoja ja löytämään auditointikohteessaan asiakastyytyväisyyttä parantavia sekä toiminnan tehokkuutta lisääviä kohteita.

Sisältö:
 •           IATF 16949:2016 tärkeimmät muutokset ISO/TS 16949:2009 nähden
 •          vaatimukset sisäiselle auditoinnille sekä auditoijalle
 •         asiakaskohtaisten vaatimusten sisällyttäminen auditointeihin
 •          AIAG ydintyökalujen sisällyttäminen auditointeihin
 •           IATF 16949:2016 sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi
 •           havaintojen käsittely
 •           loppukoe, joka sisältää myös ISO 9001:2015 asioita

Kenelle tarkoitettu:

ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:n siirtyvien yritysten, IATF 16949 sertifioitujen tai sertifiointia hakevien yritysten laatuvastaavat ja sisäisiä auditointeja sekä toimittaja-auditointeja tekevät henkilöt, ao. yritysten vastuu- tai johtohenkilöt.

Koulutuksessa käsitellään IATF 16949:2016 standardia, asiakaskohtaisia ja muita vaatimuksia sekä tarpeellisia työkaluja AIAG käsikirjojen mukaan. Käsittelyn näkökulma on sisäisen auditoinnin sekä osittain myös toisen osapuolen auditoinnin näkökulma. Koulutuksessa ohjataan osallistujia tekemään havaintoja ja löytämään auditointikohteessaan asiakastyytyväisyyttä parantavia sekä toiminnan tehokkuutta lisääviä kohteita.

Sisältö:
 •           IATF 16949:2016 tärkeimmät muutokset ISO/TS 16949:2009 nähden
 •          vaatimukset sisäiselle auditoinnille sekä auditoijalle
 •         asiakaskohtaisten vaatimusten sisällyttäminen auditointeihin
 •          AIAG ydintyökalujen sisällyttäminen auditointeihin
 •           IATF 16949:2016 sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi
 •           havaintojen käsittely
 •           loppukoe, joka sisältää myös ISO 9001:2015 asioita

Kenelle tarkoitettu:

ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:n siirtyvien yritysten, IATF 16949 sertifioitujen tai sertifiointia hakevien yritysten laatuvastaavat ja sisäisiä auditointeja sekä toimittaja-auditointeja tekevät henkilöt, ao. yritysten vastuu- tai johtohenkilöt.