DNVGL.fi

ISO 45001:2018 Sisäisen auditoinnin perusteet ja suorittaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Health and safety

Sisäisistä auditoinneista hyvä organisaation kehittämisen, ennakoinnin ja johtamisen väline.

Keskeinen sisältö:

  •      ISO 45001 -standardin vaatimukset arkikielellä esitettyinä
  •      Miten TTT-järjestelmästä kehitetään organisaatiota hyödyntävä työkalu ja miten järjestelmää ylläpidetään järkevästi
  •      Järjestelmän ylläpito eli sisäiset auditoinnit – avain jatkuvaan parantamiseen
  •      Miksi sisäisiä auditointeja on järkevää tehdä – ja miten
  •      Hyvän sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi

Kenelle tarkoitettu:
Koulutus on suunnattu asiantuntija- ja esimiesasemassa toimiville ja kaikille muillekin joiden tehtäviin kuuluu tai tulisi kuulua toiminnan sujuvuudesta ja kilpailukykyisyydestä huolehtiminen.

Keskeinen sisältö:

  •      ISO 45001 -standardin vaatimukset arkikielellä esitettyinä
  •      Miten TTT-järjestelmästä kehitetään organisaatiota hyödyntävä työkalu ja miten järjestelmää ylläpidetään järkevästi
  •      Järjestelmän ylläpito eli sisäiset auditoinnit – avain jatkuvaan parantamiseen
  •      Miksi sisäisiä auditointeja on järkevää tehdä – ja miten
  •      Hyvän sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi

Kenelle tarkoitettu:
Koulutus on suunnattu asiantuntija- ja esimiesasemassa toimiville ja kaikille muillekin joiden tehtäviin kuuluu tai tulisi kuulua toiminnan sujuvuudesta ja kilpailukykyisyydestä huolehtiminen.