DNVGL.fi

ISO 9001:2015 Kvalitetssystemets interna revision- kursutbilding

QMSIA kuva-image

Målsättningen med kursen är att ge kompetens åt nya interna revisorer och även stärka kompetensen hos befintliga revisorer.

Innehåll:

  • Varför bör interna revisioner genomföras
  • ISO 9001:2015 -tolking avstandarden ur revisions perspektiv, risk-/ möjlighetshanteringen
  • Planering, genomföring och raportering av revisionen
  • Revisionens  "fallgropar"
  • Grupparbeten

Målgrupp:
Kursen är riktad till personer som genomför eller kommer att genomför interna revisioner och även till de i förmansställing vars uppgift är att ansvara för genomförandet av åtgärderna i revisionsraportten.


Innehåll:

  • Varför bör interna revisioner genomföras
  • ISO 9001:2015 -tolking avstandarden ur revisions perspektiv, risk-/ möjlighetshanteringen
  • Planering, genomföring och raportering av revisionen
  • Revisionens  "fallgropar"
  • Grupparbeten

Målgrupp:
Kursen är riktad till personer som genomför eller kommer att genomför interna revisioner och även till de i förmansställing vars uppgift är att ansvara för genomförandet av åtgärderna i revisionsraportten.


ISO 9001:2015 Kvalitetssystemets interna revision

Tidpunkt Ort Pris
Tidpunkt
28.-29.3.2019
Ort
Espoo
Pris
1030 €+ moms/ deltagare