DNVGL.fi

Toimittajaverkostojen riskien hallinta koulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille kokonaiskuva siitä miten pitää arvioida yrityksen riippuvuutta toimittajaverkostosta ja miten pitää systemaattisesti tunnistaa ja hallita niitä riskejä, jotka liittyvät siihen.

Ota yhteyttä

Tarja-image Tarja Myller

Haluatko osallistua koulutukseen?

Ilmoittaudu tästä
SHARE:
PRINT:
Uusi toimittaja kuva-image

Training Information

Toimittajien hallintaan vaikuttavat omat laatuun liittyvät vaatimukset, toimittajiin liittyvät riskit, kuten esimerkiksi jatkuvuus, tietojen hallinta, toiminnan ohjattavuus ja organisaation sosiaaliseen vastuuseen liittyvät vaatimukset. Lisäksi on huomioitava omat strategiset pitkän ja lyhyentähtäimen vaatimukset. Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää toimittajien arviointiin liittyvää kokonaisuutta ja antaa käytännön työkaluja toimittajien auditointiin.​ Uudet ISO 9001 ja 14001 standardiversiot antavat tähän uusia mahdollisuuksia ja velvoittavat järjestelmällisemmin käsittelemään tätä kokonaisuutta.

Koulutuksen sisältö 

· Toimittajaverkoston merkitys yrityksen näkökulmasta 

· Toimittajaverkostoon liittyvien riskien tunnistaminen 

· Toimittajaverkoston kehittäminen tunnistettujen riskien perusteella

· Toimittajien arvioinnin menettelyt 

· Toimittajien auditoinnin suunnittelu ja toteutus

· Auditoinnin raportointi ja seuranta 

Kenelle tarkoitettu: Toimittajien valinnasta ja arvioinneista vastaaville henkilöille, Hankinnasta vastaaville, Supply Chain Managereille, Toiminta-/johtamisjärjestelmää kehittäville henkilöille.


Seuraava koulutus suunnitteilla vuoden 2017 keväällä.