DNVGL.fi

Toimitusketjun johtaminen vastuullisuuden ja riskienhallinnan näkökulmasta -koulutus

SCM koulutus- image

Koulutus suunniteltu kaikille niille organisaatioille, joilla on tavoite kehittää omaa toimitusketjun johtamista sekä saada tehokkuutta vastuullisuuden edistämiseen omissa toimitusketjuissa.

Yhden päivän koulutuksessa käydään monipuolisesti läpi eri teollisuuden alojen riskejä ja parhaita käytäntöjä toimitusketjujen riskien hallintaan.

Koulutus sisältää paljon ryhmätöitä ja kokemusten jakamista, joita pohjustetaan käytännön esimerkein. Eri aihepiireihin liittyen käydään läpi myös olemassa olevia parhaita käytäntöjä, sekä työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksivastuullisemman toimitusketjun rakenamisessa ja sen johtamisessa.

Päivän koulutus sisältää mm. seuraavia kokonaisuuksia:

- Toimitusketjun hallintastrategia
- Vastuullisuuteen liittyvät riskit/ mahdollisuudet tuotteiden ja palveluiden hankinnassa
- Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset toimitusketjussa
- Toimitusketjun johtamisen tulevaisuus


Kouluttajana toimii Jenni Neste, DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab

Yhden päivän koulutuksessa käydään monipuolisesti läpi eri teollisuuden alojen riskejä ja parhaita käytäntöjä toimitusketjujen riskien hallintaan.

Koulutus sisältää paljon ryhmätöitä ja kokemusten jakamista, joita pohjustetaan käytännön esimerkein. Eri aihepiireihin liittyen käydään läpi myös olemassa olevia parhaita käytäntöjä, sekä työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksivastuullisemman toimitusketjun rakenamisessa ja sen johtamisessa.

Päivän koulutus sisältää mm. seuraavia kokonaisuuksia:

- Toimitusketjun hallintastrategia
- Vastuullisuuteen liittyvät riskit/ mahdollisuudet tuotteiden ja palveluiden hankinnassa
- Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset toimitusketjussa
- Toimitusketjun johtamisen tulevaisuus


Kouluttajana toimii Jenni Neste, DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab

Agenda

Toimitusketjun johtaminen vastuullisuuden ja riskienhallinnan näkökulmasta -agenda

Day 1

1 PÄIVÄ

 

Kurssin avaus, esittelyt, odotukset, ohjelma

Termit: Vastuullisuus + Toimitusketju -> Vastuullinen toimitusketju

Kansainväliset ja maakohtaiset vaatimukset, standardit, lainsäädäntö

Lounas

KPIt, tavoitteet, SDGt, sekä näkökulmat

SCM Riskinarviointi

Kahvitauko

SCM riskit jatkuu

Tulevaisuuden näkymät ja työkalut

Yhteenveto ja koulutuksen päätös